“Weet julle nie dat julle die tempel van God is
en dat die Gees van God in julle woon nie?
As iemand die tempel van God beskadig, sal God
hom straf, want die tempel van God is heilig,
en die tempel is julle.” – 1 Kor. 3:16-17.

Jy is die kerk en die kerk is waar jy is. Dit is die implikasie
van bogenoemde woorde. In die Ou Testament was die
tempel die simbool van God se teenwoordigheid. In ons
tyd is ons nou die simbool van God se teenwoordigheid.
God woon nou in ons deur die Heilige Gees.
“Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die
Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle
woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself
nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God
dus in julle liggaam verheerlik.” – 1 Kor. 6:19-20.

Die Christendom is die eerste godsdiens wat nie in ‘n tempel
gebaseer is nie. God het besluit om nou in gelowiges te woon.
Hy het sy teenwoordigheid “versprei” en “gedesentraliseer”
om soos suurdeeg en sout en lig vir die wêreld te wees.
Dink net: God woon in jou! Dink net weer daaroor...!
Dit is wonderlik, en ook “scary”, soos die tieners sê.
Nou verstaan ons hoekom Paulus pleit dat ons liggame
kosbaar is. Elke keer wanneer jy tussen mense is, is dit as’t
ware “kerktyd”. Wat ‘n verantwoordelikheid. Mense sien God
woon in jou! Hoe tree ons op? Wat sê ons? Want ons is God se
verteenwoordigers!

Die kragtige implikasie van Paulus se woorde dat jy ‘n tempel is,
word verder deur Paulus gekwalifiseer: “Julle het die Heilige Gees
wat in julle woon.” Die rede is dat ons die Heilige Gees as’t ware
neem na die honger wêreld wat smag na God. Of moet ons dit
eerder andersom sê: Die Heilige Gees neem ons na die wêreld,
om Hom daar te verteenwoordig. Die wêreld moet God deur ons
ontmoet! Laat die Gees jou inspireer om dit hemel op aarde te
maak vir almal rondom jou. Die kerk, die gemeente, bestaan nie
ter wille van ons nie, maar ter wille van hulle daarbuite wat nog
moet inkom na die Here toe.
Jy is die tempel van die Heilige Gees.
Mense ontmoet en sien God is jou lewe.
Is dit so? Is dit waar van jou?

Ernest