“Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens.
Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die
werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself
versoen en aan ons die bediening van die versoening
toevertrou.” 2 Kor. 5:17-18.
In The Message lees vers 17 so: “Anyone united with
the Messiah gets a fresh start, is created new. The old life
is gone, a new life blossoms.”

Ferdinand Deist het gesê as God ‘n getuigskrif oor jou as
nuwe mens moes skryf, sou dit min of meer só lyk:
Heil die leser,
Hiermee getuig Ek, die ondergetekende,
dat Ek (vul jou naam hier in) as mens persoonlik ken en
met oortuiging soos volg oor hom/haar kan getuig:
Vir My is hy/sy so belangrik dat Ek die hele skepping eers
vertraag het om hom/haar te maak, en dat Ek, toe hy/sy
op ‘n dag soek geraak het, nie gehuiwer het om my Seun
‘n mens te laat word om hom/haar te kom soek en terug te
bring nie. Van hom/haar getuig Ek dat hy/sy uit die Goddelike
geslagsregister stam en daarom deel het aan die Goddelike
natuur. Hy/sy is maar weinig minder as ‘n Goddelike wese.
Daarom het hy/sy alle mag oor die bose en kan hy/sy groot
dinge doen soos om jouself te verloën, en in staat om te
verander, versoeking te weerstaan, te bid en te ontvang,
lief te hê, om te gee, jammer te wees vir mense, te vergewe.
Hy /sy kan selfs lewe, al het hy/sy ook gesterwe!
Ek kan hom/haar met vrymoedigheid aanbeveel.
Geteken: God.

Met hierdie “getuigskrif” wou Ferdinand Deist iets sê van
wat God bedoel dat ons nuwe mense is! Dit is hoe God jou sien,
as deur Hom regverdig verklaar in Jesus Christus. Lees weer die
“getuigskrif” en vereenselwig jou daarmee.
Die nuwe mens begin by jou weergeboorte. Dit vra dan na die
weergeboorte ‘n lewenslange proses van dit te gaan leef en te
groei in hierdie waarheid, want God “het ons deur Christus met
Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening
toevertrou” – 1 Kor. 2:18.

Ons het die bediening van die versoening ontvang om dit
te gaan lééf! Ons moet die waarheid van die nuwe mens in
Christus gaan uitleef! Die Heilige Gees help ons hiermee!
Dit is nie soseer iets wat jý doen nie, maar eerder iets wat
met jou gebeur.
Die Griekse woord wat Paulus gebruik om “nuut” te beskryf
is “kainos”. Dit beteken iets wat nog nooit daar was nie!
Iets verrassend anders en ongehoord, ja, iets wat nét God kan
doen! Soos elke baba wat gebore word iets nuut en verrassend
anders is, net só is elke mens wat deur God nuut gemaak word
ook uniek en verrassend anders. Die nuwe mens staan radikaal
anders teenoor die ou mens.

So radikaal soos lig teenoor donkerte, so radikaal verander jou
lewe. Vers 18 se eerste deel sê: “Dit alles is die werk van God”.
Jy is ‘n nuwe mens! Gaan leef nou hierdie waarheid uit deur
die genade van God en die werk van die Heilige Gees in en
deur jou! Gaan lééf dit!

Ernest