Dit is nodig om die “jy is ‘n heilige” te verduidelik
in terme van die mooiheid en die diepte van die
betekenis daarvan. Die Afrikaanse woord “heilig”
kan verwarrend wees, want “heilig” in die Bybel
beteken nie “volmaak” of “sondeloos” nie.
Ons sê maklik in Afrikaans: “Moet nou nie so heilig
probeer wees nie...” Daarmee bedoel ons volmaak
of sondeloos.

“Heilig” in die Bybel beteken “iemand wat aan God gewy is.”
Efesiërs 1:1 en Filippense 1:1 praat van “almal wat aan God
behoort”. Dit kan ook met “heiliges” vertaal word, soos die
1953-vertaling dit inderdaad gedoen het. Die 2020-vertaling,
wat pas verskyn het, verduidelik dit mooi:
Heiliges is mense wat vir diens aan God afgesonder en aan
Hom gewy is. Wanneer gelowiges “heiliges” genoem word,
verwys dit nie na hulle morele opvattings of voortreflike
eienskappe nie, maar na die werklikheid dat hulle aan God,
as die Heilige, behoort! Jy behoort aan God, en daarom
is jý ‘n heilige!

Dit is interessant dat die woord “Christen” net drie net drie
keer in die Nuwe Testament gebruik word, en byvoorbeeld
nooit deur Paulus self nie. Paulus kies met opset die woord
“heiliges” om ons as Jesus-volgelinge te beskryf. Kinders van
God is uitstaan-mense.
Daardeur word ons geïdentifiseer deur wat God in én vir ons
doen. Nié deur wat ons vir God doen nie. Paulus wil ons help
om onsself nié te verstaan in terme van hoe ons oor onsself
voel nie. En ook nie hoe ons deur ander behandel word nie.
Of selfs hoe ons God behandel nie.
Nee, dit gaan oor hoe God oor ons dink, en voel, en hoe God
ons behandel! Daarom is ons heiliges! Hy aanvaar ons.
Hy het ons lief. Niks wat óns doen of nie doen nie, kan maak
dat God ons meer of minder liefhet nie. Hy het sy Seun aan
die kruis vir ons geoffer toe ons nog vyande van God was!

Dit is so wonderlik om te besef dat álle Jesus-volgelinge
heiliges genoem word. Selfs al stel ons God dikwels teleur...
“Heiliges”, soos in die Bybel gebruik, is nie een of ander
uitstaande gelowiges nie. Dit is alle mense wat Jesus volg en
aan God behoort. God het álles gedoen om ons heilig te maak.
Ons kan niks doen om onsself heilig te maak nie.
Gaan leef nou as ‘n heilige!...in Christus behoort jy aan God.
Dit gaan nie daaroor dat jý voortreflik is nie. Dit gaan daaroor
dat jy aan God, as die Heilige, behoort. Jy is vir diens aan God
afgesonder en aan Hom gewy. Hy doen dit! Hy het jou lief!

Ernest