God toets gehoorsaamheid om ons daarin te laat groei.
Die verhaal van Genesis 22 is aangrypend. Wie van ons
sal so ‘n toets deurstaan? Die Here beveel Abraham om
sy lieflingseun, Isak, na Moria te naam en hom daar as
brandoffer aan die Here te offer! Wat ‘n groot toets het
nie hier vir Abraham aangebreek nie...

Ons moet onthou: Hierdie toets sny dwars in op álles waarop
Abraham sy hoop gestel het en sy vreugde gevind het. Hoe het
hy en Sara nie gesukkel om kinders te hê nie. Isak het gekom toe
dit menslik onmoontlik was om kinders te hê. En saam met Isak
God se beloftes van ‘n groot nageslag. Om op hierdie opdrag van
God “ja” te sê vra ‘n bo-menslike gehoorsaamheid...

As Abraham “ja” sê aan God, sê hy “nee” ten opsigte van alles vir
homself, sy aspirasies, sy verwagtinge, sy planne, sy toekoms,
sy nakomelinge. Dit vra totale selfverloëning. Om sy eie “wonderwerk
-kind” van God se genade nou te moet gaan offer as brandoffer aan
God?! Hoe kan dit sin maak? Moria is Abraham se uiterste toets van
gehoorsaamheid. God stel hom op die proef, sê Hebreërs 11:17 later
in die Nuwe Testament: “Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy
op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte
ontvang het en aan wie gesê is: “Uit Isak sal jou nageslag gebore word”,
het gereed gestaan om sy enigste seun te offer.”

Dink bietjie verder hieroor na: Dit laat ‘n mens dadelik dink aan Iemand
anders wat ook voor so ‘n geweldige gehoorsaamheid-toets gestel is,
naamlik Abraham se grootste Nakomeling! Christus! Hy moes Homself
gaan offer aan die kruis! Abraham was bereid om sy seun te offer.
God was ook bereid om sy Seun te offer tot ons redding. Jesus offer
Homself! Filippense 2:8 sê dat ook Jesus gehoorsaam was tot aan die kruis.

As gelowige word ook jou geloof en gehoorsaamheid daagliks getoets.
God weet hoe sterk ons glo, of gehoorsaam is. Hy doen dit nie om iets uit
te vind wat Hy nie weet nie. Hy doen dit om ons in geloof en gehoorsaamheid
te laat groei. Ferdinand Deist het by geleentheid gesê dat God ons in die
gimnasium van geloof plaas om ons geloof en gehoorsaamheid te laat groei.
Is dit iets van “no pain, no gain”? In elk geval: Jy moet “ja” aan God sê en “nee”
aan jouself en jou belange.

Soms word gesê dat die moderne mens gehoorsaamheid ontgroei het.
Gehoorsaamheid is nie meer ‘n deug nie. Gelowiges moet nooit gehoorsaamheid
aan God ontgroei nie. Ons moet daagliks die toetse van gehoorsaamheid aan God
slaag. In die klein uitdagings, en ook in die grootste uitdagings van geloof en
gehoorsaamheid. Na die voorbeeld van Abraham, meer nog,
na die voorbeeld van Christus.

Ernest