Abraham was inderdaad ‘n groot gelowige.
Hebreërs 11 vertel baie hiervan. Lees verse 8-18.
Telkens word gesê: “Omdat Abraham geglo het...
So word daar ook van baie ander gelowiges in Hebreërs 11 getuig.
Dikwels word hierdie gelowiges dan “geloofshelde” genoem. Dit is
opvallend dat die Bybel self nie van hulle praat as geloofshelde nie.
Die Hebreër skrywer noem hulle in Heb. 12:1 “geloofsgetuies”!

Die belangrike is dat alle kinders van die Here vanuit Hebreërs 11:1
moet leef ten opsigte van geloof: “Om te glo, is om seker te wees van
die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie
sien nie.” Lees ook vers 3 hiermee saam: “Omdat ons glo, weet ons dat
die wêreld deur die woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus
nie ontstaan uit iets wat ons sien nie.” Die heel eerste vers in die Bybel
vra al van jou die grootste geloof: “In die begin het God die hemel en
die aarde geskep” – Gen. 1:1. Dit gaan nie hier oor die wetenskaplike
verklaring van presies hoe dit gebeur het nie, maar oor die geloof dat
God dit gedoen het, hoe dit ookal gebeur het. Hierdie geloof is nie
beperk tot “geloofshelde” nie. Net verder aan in Hebreërs word vanaf
vers 29 en 30 gesê: “Omdat die Israeliete geglo het...” In vers 31 word
gesê: “Omdat Ragab, die prostituut, geglo het...”
Lees gerus die hele Hebreërs 11!

Al hierdie gelowiges het ook foute gehad en sonde gedoen. Dit gee ons
moed in ons geloof. Hoewel hulle groot gelowiges was moet ons nie
hulle geloof so idealiseer dat ons hulle optrede van kleingeloof en
ongehoorsaamheid miskyk nie. So het Abraham byvoorbeeld leuens
vertel oor sy vrou. Dawid, wat in vers 32 genoem word, was ‘n man
“na God se hart” maar pleeg owerspel met Batseba.

Abraham bly egter die vader van die gelowiges in die sin dat God se
belofte van getrouheid, die verbond, in hom ontstaan het. God het met
Abraham ‘n verbond gesluit dat al die nasies van die wêreld geseën sal
word, en God is getrou aan daardie verbond. God is die fokuspunt!
Die gebeure van Abraham se lewe word in die eerste plek nie beskryf
met die doel om die ideale gelowige vir ons te beskryf nie, of te vertel
hoe wonderlik Abraham se vertroue en geloof in God was nie.
Dit word eerder gedoen om God se getrouheid te beskryf. Dit geld die
hele Hebreërs 11 en al die gelowiges wat genoem word!

Abraham is nie die alles-oortreffende gelowige of “geloofsheld” nie,
maar God is die alles-oortreffende God!
Daarom kan óók óns, só glo, soos die gelowiges van Hebreërs 11,
en daarom begin die Hebreër skrywer hoofstuk 12 met die oproep
aan ons: “Terwyl ons dan ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het,
laat ons elke las van ons afgooi...en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê,
met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder
van die geloof!” Jesus is die Begin en Voleinder van ons geloof!
Amen!

Ernest