Eer en respek loop hand aan hand. Ons sê gewoonlik
dat iemand wat eer het, ook ‘n goeie naam het.
Eer gaan vir ‘n Christen gelowige in die eerste plek oor
eer aan God! Niemand in die hemel of op die aarde is
so belangrik of so eervol as God nie. Daarom beskerm
God ook sy Naam en sy eer deur mense te verbied om
sy Naam verkeerd of onnadenkend te gebruik.

Dit is belangrik om te besin oor wat eer is, hoe om dit te bekom,
en hoe om dit te gebruik as gelowige. Daarvoor moet ons leer om
God se eer te verstaan. Ons sê maklik “tot eer van God”.
Wat bedoel ons daarmee?

Verder, ons eie eer en integriteit gaan ook eerstens daaroor om
God te eer! Natuurlik is ‘n goeie naam vir enige Christen ‘n moet.
Maar dit gaan nie oor jou nie, maar oor die groter eer aan God.
Nooit moet dit vir ons gaan om ons selfsugtige soeke na erkenning,
status of komplimente nie. Nee, ons moet altyd God se eer weerkaats
deur ons manier van leef. Daarom moet ons ook ons naaste, wie dit
ookal is, eervol behandel. Dan loop ons lewe oor van eer ter wille
van God.

Nou: ‘n Lewe van eer word gelééf! Dit begin by ja sê en ja doen.
Eervolle mense is beginselvaste mense. Hulle soek nie heeltyd
erkenning van ander nie. Eer is die resultaat van ‘n lewe van
integriteit. Jy leef eervol wanneer jy getrou is aan jou beginsels.
Vir baie mense maak eer nie eintlik saak nie. Allerhande wêreldse
en materiële dinge oorheers dit. Daarom gee baie mense nie om
om op ander mense te trap om hulle doelwitte te bereik nie.

Eer is iets wat in pas met God loop. Eer loop hand aan hand met
‘n verhouding met die Here. Sonder kennis van God se wil, en
respek vir God in alle omstandighede en uitdagings, gaan jy nie
God se Naam eer nie. Ons sê so maklik vir mekaar dat ons tot God
se eer moet leef, maar ons vergeet dit so maklik in die praktyk van
die lewe. Dit verg toewyding en leeuemoed om alles wat ons dink
en sê en doen te rig op die eer van God se Naam.
Jesus sê in Matteus 15:7-8 harde woorde oor oppervlakkige “eer”
aan God: “Huigelaars! Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom
toe hy gesê het: Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle
hart is ver van My af.”
Samuel Taylor Coleridge het gesê: “Laat God en jou hart voor God,
en nie ander mense se opinie nie, jou oortuig wat eerbaar is”.

Ernest