God alleen het alle eer! Daar is niemand soos Hy nie!
Hy is so groot en heilig dat selfs die hemelse skares sy
Naam met vrees en bewing uitroep. Nie eers die skares
in die hemel waag dit om te bly staan wanneer hulle in God
se teenwoordigheid is nie – Openbaring 4. God is so groot dat
ons dit nie met mensewoorde en denke kan beskryf nie.
Jesaja gebruik beeldspraak om te sê God is so groot dat
Hy die heelal met die palm van sy hand afmeet – Jes. 40:12.

In 1997 was ‘n komeet vir ‘n wyle in die omgewing van die
aarde en in ons hemelruim te sien. Net die stert van hierdie
klein komeet het oor die 20 miljoen kilometer ver gestrek!
En dit opsigself ‘n stippeltjie in die heelal.
God omvat die totale heelal. Hy het dit geskep en skep steeds
daaraan. God is groot! Ons kan dit nie bedink hoe groot God is nie!

God is ook heilig! Hy alleen het alle eer! Niemand en niks is soos
Hy nie. En dan leef ons so dikwels asof die aarde om ons draai...
Voor God kan ons net buig en ons kleinheid besef. Voor God wil
ons soos Petrus uitroep: “Gaan weg van my af, Here, want ek is
‘n sondige mens!” – Luk. 5:8. Soos Jesaja wil jy sê: “...Elke woord
oor my lippe is onrein...” – Jes. 6:5. God se eer vul die heelal.

Om God reg te ken, beteken om bewus te wees van sy grootheid
en al sy eer. Dit vra van my om in te val by die hemelse skares wat
in eerbied voor Hom buig en sy Naam eer en besing! Sy eer moet
op my lippe wees, en my lewe moet daarvan getuig. Dit vra dat God
dag na dag net groter en groter sal word in my denke en lewe, en ek
kleiner en kleiner. Dat ek elke dag onder die besef sal leef van Wie
God is...en wie ek is.
Dit sal my ‘n lewe laat leef waar God al die eer kry.

Ernest