God is baie groot! Sy eer strek baie verder as dit waaroor
ons net praat of dink. God is nie vir sy eer van ons afhanklik
nie! God is van niks of niemand afhanklik nie. God se eer lê
in Wie God is!

Ook in die skepping sien ons God se eer en God se heerlikheid.
Hy is inderdaad nie van mense afhanklik vir eer nie. Toe die
Israeliete op ‘n dag begin dink het hulle doen God ‘n vreeslike
guns om diere aan Hom te offer, het Hy hulle gou daaraan
herinner dat al die diere van die veld in elk geval aan Hom
behoort – Jes. 40. Hy is regtig nie verleë oor ‘n paar beeste of
bokke op sy altaar nie. Toe die Israeliete opgehou het om Hom te
loof en te eer, het Hy hulle goed laat verstaan dat die skepping sy
lof en eer elke dag en elke nag verkondig.

God se hele skepping leef immers deur die lewe wat Hy gee!
Sy skepping praat met Hom! En wanneer sy skepping swaarkry,
roep en sug dit na Hom! – Rom. 8.
Die skepping vertel ook vir God van die onreg wat mense hier
op aarde aan die skepping doen, maar ook dat God altyd getrou
is aan sy skepping – Miga 6.

Om God se eer en sy goedheid in perspektief te sien moet jy in die
skepping rondkyk en doelbewus daarin lééf! Jy moet God se eer sien in
die kleinste veld blommetjie wat vandag vir Hom blom en môre verdwyn,
maar wat mooier is as al die skatte van Salomo – Matteus 6. Jy moet God
se stem hoor in die magtige see en die donder van die weer.
Sien!...hoe God se handewerk God se eer verkondig!

Sy skepping is sy handtekening dat God ‘n goeie God is!
Die wonderlikste van alles is dat God se meesterwerk in sy skepping
die mens is! So sê God in Genesis 1. Die mens is gemaak as beeld van God!
Sy verteenwoordiger hier op aarde! En God het die mens by die skepping
met eer oorlaai, en, sê Psalm 8:6 “...hom met aansien en eer gekroon.”
Die mens sou van nou af sy stem op aarde wees, wat namens Hom in die
skepping heers tot God se eer.

Ons laat dit deur ons vingers glip omdat ons self God wou wees!...
God het ons ‘n tweede kans tot lewe kom gee. God se herskepping van
die mens in Jesus Christus, is net so groot as sy skepping van die mens in
Genesis. Tot vandag toe nog herskep God die mens, in Christus tot sy eer!
Vanself het ons geen eer nie, maar as Jesus ons kom optel, en oormaak,
word ons nuut, en ryk, en heel. Tot God se eer! Ons het weer God se eer!
Aan God alle eer!

Ernest