God alleen het eer. Die belangrike is dat God sy eer
deel met elkeen wat Hy om Christus ontwil nuut maak.
Daarom kan kinders van die Here ook eer hê. Hulle is nie
langer verlore sondaars nie. Hulle is herskep en weer wat
God van die begin af met hulle bedoel het. Dit laat ons dink
aan Psalm 8 wat sê dat God ons met aansien en eer kroon.
Ons is nuwe mense, God se kinders, God se volk.
Sy uitgesoekte priesterdom.

Daarom kan ons nuut leef en God eer, én deel in God se eer.
Dink net daaraan dat God jou op jou naam ken. God praat op
voornaam terme met jou en van jou. Hy het jou naam in die
Boek van die lewe opgeteken. Dit skryf Johannes in Openbaring
11 en 19. God wat die Naam bo alle name het, wat die mees
eervolle Naam van alle name het, Hy wat die heelal geskep het
en in stand hou, Hy gee eer aan doodgewone mense!

Hy tel stukkende mense op wat in sonde lê! Kyk net hoe mooi
stel Psalm 113:4-8 dit in Die Boodskap: “Hy is baie belangrik.
Tog sien Hy onbelangrike en nederige mensies dadelik raak.
Iemand wat deur mense vertrap is, help Hy om weer op te staan.
Hy tel mense van die ashoop af op. Dan behandel Hy hulle soos
konings.”
Om te dink dat God op ‘n dag jou waarde so laat toeneem,
dat Hy jou op jou naam noem en jou nooit weer vergeet nie!
God alleen het eer, en Hy deel dit met almal wat voor Hom buig!
Die goeie nuus vandag is: Jy wat vir Jesus op sy Naam ken en eer,
tel ook onder hierdie groepie geëerdes!
Dank en eer God alleen daarvoor!

Ernest.