Die kerkgeboue is nie God se aardse adres nie.
God woon nou in ons! Die “kerk” is lewende mense!
Die gemeente van Jesus Christus die Here is die woonplek van God!
Dit is almal wat aan Hom behoort en in wie Hy woon deur sy Gees.
Die grootste eer ooit wat God aan sy “kerk” kon doen was om
gelowiges te kies as sy nuwe tempel! Vandat Jesus aarde toe gekom
het, het die tempel sy reg verloor om as God se “amptelike” aardse
adres bekend te staan.

Na Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees
met Pinkster, is ons nou die nuwe tempel van God:
“Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees
is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang,
en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop en die prys is
betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.” –
1 Kor. 6:19-20.

Dus: Al die gelowiges saam en elke gelowige afsonderlik is God se
nuwe woonplek. Wat ‘n eer! Wat ‘n voorreg! Dit beteken nou dat
ek eervol moet leef ter wille van God se eer. Ons moet die “kerk”
soos ‘n lewende tempel van God laat lyk. Ek moet ook as indiwidu
so leef dat die Here sal tuis voel in elke vertrek van my lewe as sy
tempel. Ek bring eer aan God se heilige Naam as my hele lewe sy
goedheid weerkaats. Geloof gaan nooit om myself nie. Ek is die
draer van God se eer! God wil sy genade en eer deur my laat vloei
na die wêreld, en ek is ook die persoon wat alle eer moet laat
terugvloei na God toe. Daarom moet ek eervol en eerbaar leef!

Dink weer mooi daaroor: Ek moet God se genade en krag na ander
toe aangee, en ek moet alle eer na Hom toe teruggee. Dit is nie ek
wat die eer moet ontvang en God net eervol vermeld nie!
God kry regtig alle eer! Nooit moet mense net vir my raaksien en
hulle blindstaar teen my gawes nie. Wat hierdie gawes ookal mag
wees. Dit is nie mý geloof, of mý wysheid, of mý gawes van watter
aard ookal nie. Alles is gawes van God! Jak.1:17 sê: “Elke goeie gawe
en elke volmaakte geskenk kom van Bo...”

Dit gaan regtig net oor God. Alles wat ek is en alles wat ek het,
kom net van Hom af. God stel my daarom in staat om eerbaar en
eervol ter wille van sy Naam te leef. Gaan doen dit.
Gaan leef eervol en eerbaar. Eer God daarmee.

Ernest