Wat doen jy wanneer jy jou geloof bely? Wat bedoel jy
en hoe opreg is dat wanneer jy die geloofsbelydenis in
die erediens, of by ‘n begrafnis, of ander geleentheid in
die geloofsgemeenskap bely?

Belydenis is meer as net ‘n klomp woorde wat jy soos
‘n resitasie uit jou kop uit opsê. ‘n Belydenis moet uit jou
hart uit kom. Dit is nie leë papierwoorde wat iemand uitgedink
het nie. Dit is egte waarhede uit die Woord van God, wat deur
jou leefwyse van gehoorsaamheid daaraan gerugsteun word.
Om te sê dat Jesus jou Here is, is om dit te staaf met jou lewe!

Die hart van die Christendom is die belydenis dat Jesus die Here is!
Jesus het vir die dissipels gevra wie hulle dink Hy is. Petrus het bely
dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God! – Mat. 16:16.
Hierop het Jesus geantwoord dat hierdie belydenis uit die hemel aan
Petrus geopenbaar is, en dat die poorte van die doderyk nooit hierdie
belydenis sal stilmaak nie! Hierdie belydenis, in opregtheid, sluit die
ewigheid vir mense oop. Dit verander jou posisie en jou lewe vir altyd.
Dit maak jou een van God se kinders. Dit bring groot eer aan God en
die Naam van Christus.

Paulus skryf treffend in Filippense 2:10-11: “...sodat in die Naam van Jesus
elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou
buig en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die
Vader.” Ons bely dus die Naam van die Here tot eer van God die Vader!
Let op: Almal op aarde sal dit op die laaste dag moet erken dat Jesus die
Here is! Of jy op daardie dag glo of nie, jy sal sien en moet erken dat Jesus
die Here is! Hoekom leef ons dan nie nou alreeds hierdie belydenis volledig
uit nie? Dit maak ‘n ewigheid se verskil, nie net vir ons nie, maar ook vir die
mense wie ons na die Here lei met die uitleef van hierdie belydenis.
Bely dat Jesus die Here is, en wys dit met jou hele lewe, tot eer van God!

Ernest