Wanneer God aan ons eer gee beteken dit nie dat die
kollig nou op ons val nie. Nooit ooit nie. Fariseërs probeer
in die godsdienstige kollig wees. Ons moet nooit probeer om
mense te beïndruk met ons godsdiens of vroomheid nie.
Ons moet nie God se eer steel nie. Ongelukkig het die woord
“heilig” in die spreektaal ‘n spotwoord geword en hoor ons
dikwels dat iemand sê: “Moet jou nou nie so heilig probeer
hou nie...” Die Bybel, God self, bedoel iets heel anders daarmee.

God gee eer aan ons, bloot net omdat ons sy kinders is. Hy doen
ons die eer aan om ons sy kinders te noem! Hy doen ons ook eer
aan deur in ons te kom woon deur die Heilige Gees. Ons is kinders
van God!

Nou doen God ons ook die eer aan om ons “heiliges” te noem.
Kyk net hoeveel keer spreek Paulus in sy briewe die gelowiges aan
as “heiliges”. Om ‘n “heilige” te wees in God se oë, is regtig ‘n groot
eer, want dit gaan nie oor iets wat jy doen of wat jy vanself is nie,
maar oor wat God doen en oor wat Hy van jou sê!

Heiliges is God se kinders, wat deur God self vir Hom afgesonder is,
en aan Hom gewy is vir diens aan Hom! Wanneer gelowiges “heiliges”
genoem word, verwys dit nie na hulle morele opvattings of voortreflike
eienskappe nie, maar na die werklikheid dat hulle aan God, as die Heilige,
behoort!
In 1 Kor. 1:2 begin Paulus sy brief so: “...aan die gemeente van God in
Korinthe, wat in Christus Jesus geheilig is deur God – geroepe heiliges,
saam met almal wat op elke plek die Naam van ons Here Jesus Christus
aanroep, hulle Here en ons Here...”, volgens die 2020 Vertaling, meer
direk vertaal uit die Grieks.

God reken jou wat sy kind is tot heilige! God verklaar jou spesiaal, vir Hom!
Hy sit jou eenkant sodat jy net vir Hom kan leef! Daarom moet ons ook so
gaan leef: “Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle
hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig,
want Ek is heilig” – 1 Petrus 1:15-16.

Wat ‘n eer, om deur God se toedoen, heilige te wees.
Ons eie heilige lewenswandel, aan God gewy, moet ons nuwe
status as heiliges gestand doen. Leef heilig, tot God se eer!
Regtig net tot God se eer!

Ernest