Paulus skryf in 2 Kor. 9 se laaste verse ‘n belangrike ding
oor God se eer. Hy skryf dat hulle moet begin om die Christene
in Judea finansieel te ondersteun. Laasgenoemdes was baie arm
en het baie swaar gekry. As die Christene in Korinthe dit doen raak
hulle prakties betrokke daarby om God se eer uit te brei.
Deur hierdie arm mense te help, vorm hulle ‘n kringloop waarlangs
God se eer terugvloei na Hom toe. Hoekom?

Paulus verduidelik dat die bydraes van Korinthe aan Judea daartoe
gaan lei dat die Christene in Jerusalem vir God sal begin dank en aan
Hom eer sal gee! Boonop gaan hulle ook uit dankbaarheid vir die
Christene in Korinthe begin bid. So word die Here nog meer geëer.
Sy krag gaan so terugvloei van Jerusalem na Korinthe, in antwoord
op Jerusalem se gebede. Baie ander gaan ook sien wat gebeur,
hoe mense wat duisende kilometers van mekaar af is, vir mekaar
omgee en hulle harte oopmaak. Mense gaan by die kerk begin
aansluit as nuwe bekeerlinge en God se eer uitbrei. ‘n Kringloop
van eer aan God.

Alles wat ons vir die Here doen het ‘n rimpel effek. Hoe klein dit ookal is.
Dit is soos ‘n klein golfie op die see wat aanrol en saam met ‘n ander klein
golfie al hoe groter golwe word, deinings word, en ‘n reusagtige golf kan
word. Ons het nie nodig om “groot” dinge te doen om God te eer nie.
Ons wil altyd stadions vol mense vir God hê, of jeug byeenkomste wat
alles oortref in aanskoulikheid, en wat nog alles...

Ons begin God eer in die klein dingetjies van die gewone lewe en dit
word groot eer aan God. God werk self daarmee deur die krag van sy Gees.
Moet nooit die klein dingetjies wat jy tot eer van God doen onderskat nie.
Dit kan klein begin. ‘n Paar sente, ‘n kort opregte gebed, ‘n woord van
bemoediging, of dankbaarheid. Dit is ‘n basiese geestelike waarheid:
Elke dingetjie wat ons tot God se eer doen, het ‘n rimpeleffek op die
water van sy genade en word ‘n vloedgolf deur God se krag. Soek God
se eer altyd in die klein dingetjies! Moenie dit ooit onderskat nie.

Neem maar die arm vroutjie in Lukas 21:2-4: “Hy sien toe ook ‘n arm
weduwee twee klein muntstukkies daar ingooi, en Hy sê: “Dit verseker
Ek julle: Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle
het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi, maar sy het
in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe.”
Deur ‘n klein daad gaan God groot doen met wat sy gegee het.
Hierdie paar sente het tot in die hemel weerklank gevind!
Al sien niemand dit raak nie, God sien dit raak! Sy het daardie dag
‘n geestelike miljoenêr geword. ‘n Rimpeling het ‘n vloedgolf geword,
deur God se krag en tot sy eer!
Eer God in die klein dingetjies in jou lewe.
God sien dit.

Ernest