2 Korintiërs 3:18 is ‘n treffende vers oor ons as beeld van God:
“Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die
sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander
om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat
van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Dit is asof ons nie aldag mooi weet wie ons regtig is nie.
Dink net daaroor: Jy is gemaak na die beeld van God! Ons is beelddraers
van God. Ons moet Hom verteenwoordig in alles wat ons doen en sê,
want ons is sy verteenwoordigers – Genesis 1:27.
Die Rabbi’s het die Jode geleer elke keer as ‘n mens in die straat afstap,
gaan ‘n leërskare engele vooruit en roep: “Maak pad, maak pad, vir die
beeld van God!” Geen wonder nie “The Word on the street” vertaal
Psalm 139:14 so: “God. I’m amazing! I know I’m wonderful. So thanks!”
Ja, saam met die Psalm wil ons uitroep: “Ek wil U loof want U het my
op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met
verwondering...”

Die feit dat ons na die beeld van God geskep is, kry voorrang bo die feit
dat ons sondaars is wat verlos moet word. Daarmee ontken ons vir geen
oomblik ons sondigheid na aanleiding van Genesis 3 nie, maar sê dat ons
skepping na God se beeld ons hoofstorie bly! Daarom het God ons ook
in Christus herskep om weer God se beeld uit te straal. Dit is wat
bogenoemde 2 Kor. 3:18 sê! Ons beeld van God het te doen met ons
waardigheid, bestemming en vryheid.

Die feit dat elke mens na die beeld van God gemaak is, gee aan elke mens
sy regte waardigheid en waarde. Daarom, as beelddraer van God, verdien
elke mens oneindige respek en moet ons elke mens so behandel wat oor
ons pad kom. Geen mens is net ‘n rat in ‘n masjien of ‘n middel tot ‘n doel
nie. elke mens is die beeld van God! God staan in elke mens voor my.

Die feit dat elke mens na die beeld van God gemaak is, dui ook op elke
mens se ware bestemming. Hieroor sê James Packer:
“Our Maker so designed us that our nature finds final satisfaction
and fulfillment only in a relationship of responsive Godlikeness –
which means, precisely, that state of correspondence between
our acts and God’s will which we call obedience.”

In hierdie feit dat elkeen na die beeld van God gemaak is,
lê die egtheid van elke mens se vryheid. Die vryheid om te kies!
Dit is wat die Heilige Gees die hele tyd in ons lewe wil doen. Lees weer
bogenoemde 2 Kor. 3:18. Die Heilige Gees wil vir ons as Jesus-volgelinge
die hele tyd herinner dat ons die beeld van God is, sodat ons al hoe meer
die beeld van Christus kan vertoon in al ons doen en late.
So beoefen jy die opstanding hier en nou reeds!
Jy is ‘n mens van die opstanding in Jesus Christus.
Jy is herskep tot nuwe en ware lewe!
Leef die opstandingslewe!

Ernest