Die Bybel leer ons om nie béter of slégter oor onsself te dink nie,
maar rég oor onsself te dink. Wie is ek? Ek is wie ek is...beeld van
God! Kind van God! Volgeling van Jesus! Inderdaad, wat ek voor
God is, is ek.

Dit gaan dus gladnie oor selfverbetering nie, maar oor oorgawe,
sodat die Gees, wat in my woon, my kan verander om soos Jesus
te leef. So vertoon ek meer en meer die beeld van God. Lees weer
2 Korintiërs 3:18: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die
Here... Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus
gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds
toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” God die Heilige Gees sien
ons soos ons kan wees: beeld van God, nuwe mens in Christus.

Hierdie ware transformasie wat die Heilige Gees in ons werk,
volgens die laaste deel van bogenoemde vers, verander ons
opmerklik in die karakter van Jesus Christus, om net soos Jesus
te leef! Meer en meer!
‘n Minister van ‘n kommunistiese party het by geleentheid gesê
dat Christenskap geen bedreiging is nie solank jy dit beperk tot
een maal ‘n week op Sondae. Dit is net wanneer dit ‘n leefwyse
word dat die owerhede dit met alle mag wil uitroei.
Om soos Jesus te lewe is ‘n leefwyse! 24/7.

Die eerste teken van ‘n ware transformasie is dat jou lewe verander
van haat na liefde.
Die tweede is dat jou lewe verander van vrees na ‘n lewe van vryheid,
volgens 1 Joh.4:18.
Die derde teken is dat jou lewe ‘n getuienis word. ‘n Nuwe lewe in
Christus, meer en meer soos Christus.

Wat geestelike transformasie betref moet ons dus geduldig ons
hele lewe aan die beheer van die Gees oorgee om dit te verander,
meer en meer, na die beeld van God. Dan leef ons meer en meer
soos Jesus. Dit is ‘n lewenslange proses. Dit is nie ‘n kitsoplossing
by ‘n konferensie, of in ‘n boek wat jy lees, of in ‘n 40 dae projek nie.

Waar ek is, is God se teenwoordigheid. Waar ek saam met ander
mense is, is God se teenwoordigheid. Agter elke masker wat ons dra
skuil die beeld van God! Vra jouself altyd die vraag in Filippense 4:8
wanneer jy met iemand te doen het: Wat is waar, edel, reg, rein, mooi
en prysenswaardig in hierdie persoon? Dit sal jou help om heeltemal
anders na mense te kyk. Begin om met Jesus se oë te kyk.
Hy was bereid om kruis toe te gaan vir wie Hy voor Hom sien...
Hy het ook vir mý voor Hom gesien...

Ernest