Filippense 4:13 is een van die mees bekende tekste in die Bybel.
Die betekenis daarvan is nié dat ek tot enige iets in staat is nie,
al is die Here by my. Ek kan byvoorbeeld 100% fiks wees, en nog
steeds nie die 100 meter onder 10 sekondes hardloop nie, want
ek is al 60 jaar oud. Die vraag is: Wil die Here hê ek moet ‘n
sub-10 hardloop? Wat beteken hierdie woorde dan?

“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”
In die Grieks verwys vers 13 natuurlik terug na dit wat direk vooraf
deur Paulus gesê is, en word dit in die 2020 Vertaling ook soos volg
vertaal: “Tot dít alles is ek in staat deur Hom wat my krag gee.”
Paulus het geleer om hom in alle omstandighede te behelp, vers 11.
Die 2020 Vertaling sê hy het geleer om in alle omstandighede tevrede
te wees. Of hy gebrek moes ly, en of hy oorvloed gehad het. Hy kon dit
doen vanweë Christus se krag in sy lewe, vers 13.
Hy het goddelike perspektief op sy lewe. Dit is die belangrike.
Hy het hom altyd ingestel op wat hy moes dóén vir die Here, en nie op
wat hy gevoel het hy behoort te hê nie. Sy prioriteite was reg en hy was
dankbaar vir wat God hom gegee het.

Ek is dus tot alles in staat wat die Here wil hê ek moet doen.
In die konteks van dit wat Paulus hier skryf beteken dit dat wanneer jy
self dalk gebrek ly, of onvergenoegd is omdat jy met minder moet klaarkom
as wat jy graag wou, moet jy leer om nie verwytend teenoor God te wees nie,
maar op sy wysheid en beloftes te vertrou. Hy sal in al jou behoeftes, ten
opsigte van sý wil vir jou, voorsien, en wel op ‘n wyse wat Hy weet die beste
vir jou is, volgens vers 19: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik
voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus.”
Dit beteken nie dat die Here alles gee wat gelowiges dínk hulle nodig het nie.
God gee volgens wat Hý weet ons nodig het.

Deur die geskiedenis het Filippense 4:13 baie vir gelowiges beteken in álle
moeilike omstandighede. Geen wonder nie dat The Message dit treffend
só vertaal: “Whatever I have, wherever I am, I can make it through anything
in the One who makes me who I am.” Hierdie bly ‘n inspirasie teks:
“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”

Maar let op, jy is in God se hand. Hierdie woorde stel jou in staat om op die
spoor van Paulus altyd te weet dat geen omstandighede ooit te veel is vir
God nie. Daarom kan geen omstandighede ooit die oorhand oor jou kry nie
want jy is in God se greep!
Jy het as Christen twee soorte krag:
Aan die één kant ervaar ons, so sê Paulus, krag vir die alledaagse situasies.
“Ek is tot alles in staat...” Dit is die krag van oorwinning oor die aansprake
van die alledaagse lewe.
Aan die ánder kant is dit duidelik dat só ‘n krag beslis van ‘n ander Bron af kom:
“...deur Hom wat my krag gee.” Dit is God wat ons met hierdie krag laai sodat
ons in enige situasie kan doen wat sy wil is, en Hom daarin eer.
Ons het hierdie wonderlike spesiale krag ontvang van God,
omdat God spesiaal is, en álle krag het!

Ernest