Kinders van die Here loop nie met lang gesigte rond nie.
Natuurlik is daar tye van hartseer en verlies. Moeilike tye.
Dink maar aan Paulus wat in die tronk sit en wag op die doodstraf.
Tog sing Paulus en Silas lofliedere in die tronk in Handelinge...
Hulle weet dat hulle uiteindelik in niemand anders se hande is nie,
as in God se hand, in sy greep, in sy hart! Ook hier in Fil. 4:13:
“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”

Iets wat ons ook kan onthou is dat God aan ons humor gegee het
as deel van die lewe. Om te lag en met vreugde te leef kom ook van
die Here. Ons het juis al geleer om baie van ons moeilike tye met
humor te verlig. Dit is nie bloot ontvlugting nie. Om te lag is ook
goed vir ons, soos terapie, is dit! In donker tye het ons ook humor
nodig. Ons kan te maklik opgestres raak en alles pikdonker maak.
Op ‘n bakkery se advertensie het daar gestaan: “Remember,
stressed spelled backwards says desserts!” Lag is poeding van
die lewe! Ons moenie sonder humor probeer lewe nie.
“Seven days without laughter makes one weak!”

Ons moet ook leer om ligvoets deur die lewe te beweeg.
Roy Oswald het gesê: “We of all people, baptized and believing folk,
are entitled to take life less seriously, and laugh a bit more, because
nothing can seperate us from the love of God.”

Een van die groot tekens van die aanwesigheid van die Bose is die
afwesigheid van vreugde en dankbaarheid. Ware en gesonde humor
is deel van ons lewe van vreugde in die Here. Billy Sunday het gesê die
duiwel kan nie lag nie, omdat hy nie ware vreugde en dankbaarheid
ken nie, en daarom het die duiwel ook geen humorsin nie.

Lag met vreugde, want die opstanding is God se lag na die traan van
Jesus se kruisiging. Ons geloof, en vreugde, en dankbaarheid, is die
bewys van ons opstandingslewe wat ons ook laat beleef dat ons
“tot alles in staat is” deur Christus wat ons krag gee! Filippense 4:13.

Dit laat ons dink aan die twee vrouens wat gereeld moet water skep
by ‘n put. Die een vrou het gesê: “Die lewe is verskriklik. Elke keer as
ek die emmer vol maak, is dit binne ‘n kort tydjie weer leeg.”
Die ander vrou, met vreugde en vrede op haar gesig, het laggend gesê:
“Ek dink die lewe is wonderlik! Elke keer wanneer die emmer leeg is,
kan ek dit eenvoudig weer hier kom vol maak!”
Ons is ook tot alles in staat deur Hom, die Bron,
by wie ons die lewende water skep. Hy wat ons krag gee!

Ernest