Volkome blydskap! Is daar iets soos volkome blydskap?
Ja daar is! Jesus sê daar is. Lees net Johannes 15:11:
“Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en
julle blydskap volkome kan wees.”

Jesus is letterlik op die vooraand van sy dood en Hy praat
van blydskap. Wat ‘n ironie is dit nie. Hy wens sy dissipels
sy blydskap toe, die blydskap wat in Hom is. So ‘n blydskap
onder sulke omstandighede is net moontlik omdat Jesus
binne in Hom ‘n innerlike kalm punt gevind het, die kalmte
dat God sy Vader in beheer is. Uit hierdie punt vloei die vrede
wat alle verstand te bowe gaan, waarvan Filippense 4:7 praat,
en die vreugde wat God gee as gevolg daarvan. Dit is ‘n vreugde,
‘n blydskap wat selfs uitbundig kan raak omdat dit in die heerlikheid
van verlossing en genade en geloof gesetel is.

Dit is die stil punt in die storm, die anker in die Vader, die kalm
innerlike as gevolg daarvan. Dit is die kalmte van die Gees in ons harte
te midde van die skreeuende wind teen ons. Dit is Goddelike blydskap
wat oorgaan in ‘n dans van vreugde in die Here. Dit is om in jou krisis
op te klim na God en die stil en kalm punt te bereik.
Die storms sal oorwaai en ons sal saam met God bly dans.
R Leonard Small sê: “Blydskap is die koninklike vlag wat oor die
paleis van die Christen se hart wapper, om te sê: Die Koning is tuis!”

In hierdie lewe sal ons nooit sonder die een of ander vorm van hartseer
wees nie, maar ons sal ook as kinders van die Here nooit sonder blydskap
wees nie. Hierdie vreemde geluk is die oorheersende toon van ons lewe,
want ons lewe in die teenwoordigheid van die lewende Here.
Hy sal altyd ons trane afdroog, ons laste ligter maak, en voorsien in wat
Hý weet ons nodig het.
Ons lewe is inderdaad “met Christus verborge in God” – Kol. 3:3.
Daarom weet ons dat ons blydskap volkome kan wees!

Ernest