Johannes 19:14: “Dit was die voorbereiding vir die paasfees,
en dit was omtrent sesuur die môre.”
Met die uittog uit Egipte het die Here die Israeliete beveel om
daarna elke jaar Paasfees te vier as herdenking van hul verlossing
uit slawerny. Die Jode het dit ook nougeset gedoen, en nou is hulle
hier, in die teksgedeelte, besig om daarvoor voor te berei. Maar wat
hulle op hierdie voorbereiding-oggend nie geweet het nie, was dat die
lááste Joodse Paasfees in die oë van God aangebreek het. Die bedeling
van offers en rook, priesters wat versoening doen, en diere wat geslag
word sal nou aan die kruis verby wees.

Die hele wese van aanbidding sou nou verander! Die God wat “ver was”,
het nou “naby” gekom. Die Seun van God sou nou self as Paaslam deur die
offervuur gaan aan die kruis. In Hom het God die straf vir skuld neergelê.
God het besluit om dit in genade self te dra in Jesus. Die mens kon nie
homself red nie. Glad nie. Net God kan hom red.

Hierin is ‘n groot misterie. In hierdie hele gebeure van God.
Die kerkvader Irenaeus het geskryf dat God nooit in sy werk trompette
blaas nie. Met die dood van Jesus ook nie. Met die oorgang na die nuwe
bedeling van aanbidding en ‘n nuwe koninkryk wat nou alle gelowiges
insluit...ook nie. Voortaan sou die Paasfees vir miljoene ‘n Christusfees word.
‘n Fees van oorwinning in Hom! Met alle dank aan God wat groot wonders
doen!
Irenaeus skryf verder dat God sy werk deur “twee hande” doen:
Die eerste is in die vleesgeworde Woord, Jesus Christus.
Die tweede is deur die werk van die Heilige Gees. Die Here God ontwikkel
sy werk in die “stilte” van miljoene jare, terwyl Hy die kragte losmaak wat
opgesluit is in die eerste saad van die skepping.

Dít is die rede hoekom Jesus swyg voor Pilatus... Hy hoef nie Homself voor
‘n mens, of ‘n aardse hof, te verdedig nie. Pilatus se opmerking in vers 10
oor sy eie mag, word deur Jesus in perspektief geplaas in vers 11. Pilatus se
mag strek slegs sover as wat God vir hom gegee het. Die Een wat álle mag het
staan eintlik vóór hom. Agter die magspel wat Pilatus speel, is daar ‘n groter
magspel waarin Pilatus maar net ‘n pion is. Pilatus moet maar net, sonder dat
hy dit weet, die wil van God uitvoer. Die kwaadwillige Joodse leiers dra eintlik
meer skuld as Pilatus. En uiteindelik dra óns óók die skuld vir die kruis!

Die nuwe bedeling breek aan. Reg voor Pilatus en die kwaadwillige Joodse leiers.
Voortaan sou God by sy mense wees. Voortaan sou God by jóú wees! Hy laat jou
nou leef in die oorwinning van die Lam aan die kruis!
Maak nou elke dag van jou lewe een van oorwinning,
oorwinning in Jesus! Elke dag!

Ernest