“Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar.
Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo.” – Joh. 19:35.
Johannes self skryf hier in die derde persoon. Dit is hyself wat dit gesien
het wat aan die kruis gebeur, daarvan getuienis aflê, en bevestig dat sy
getuienis waar is. Hy weet dat hy die waarheid praat en hy doen dit sodat
ons óók kan glo. Johannes wil nie graag van homself as “ek” praat of getuig
nie. Hy wys weg van homself. Ook wanneer hy skryf oor Jesus se liefde vir
hom, en waar Jesus sy eie moeder by die kruis aan Johannes toevertrou vir
versorging, praat hy in die derde persoon van “die dissipel vir wie Hy baie
lief was.” Dit is Johannes self.

Dit is ‘n baie belangrike woord wat hier staan. Wanneer iemand sy getuienis
op skrif so begin, spits jy jou ore oor wat die persoon gaan sê. Die waarheid
het immers ook al skaars geword in die wêreld waarin ons leef. Hierdie woorde
wil ons mooi laat dink en laat gló. Hierdie woorde dra die volle gewig van die
waarheid van ‘n man wat baie naby aan Jesus was, en na aan God geleef het.
Hy plaas sy naam vir alle eeue op skrif en op die spel “sodat julle kan glo”.
Johannes is die getroue verslaggewer, oorweldig deur die gebeure voor sy
eie oë aan die kruis, aangegryp deur die ontsaglike tonele, geroer deur die
persoonlike liefde vir Jesus, oortuig van die onreg teenoor Jesus, maar ook
jubelend oor die oorwinning wat ook óns nou kan glo!

En dan is daar nog die heel belangrikste. Die Heilige Gees wat deur Johannes
hiervan getuig en dit op Skrif plaas vir alle eeue. Daarom is hierdie teks ‘n
anker vir ons geloof. Johannes skryf onder leiding van die Heilige Gees.
Dink aan 2 Timoteus 3:16: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot
waarde...” Dit is ‘n vaste punt van versekering: So het dit gebeur, dit is waar!
Dit is hóé ver God gegaan het vir ons, vir my. Dit was God se liefde. Dit was God
se daad van genade en verlossing. In hierdie wete kan ek vas en seker leef.
Hierdie waarheid gee my krag. Geloofskrag.
Hy wat aan die kruis was gaan voor
my uit. En ek volg Hom.

Ernest