“En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” – Johannes 20:28.
Dit is heel ironies maar ook kenmerkend van die manier waarop
God dikwels werk. Hier vind ons Tomas, die twyfelaar, sy hele
houding, en dán...sy belydenis. Hierdie belydenis word dan een
van die hoekpilare van die getuienis van Jesus se opstanding!

Hier is ‘n realis aan die woord. ‘n Man wat nie saam met die ander
was toe Jesus deur die geslote deur gekom het nie. Hy reageer nie
op hoorsê nie. Hy wou sélf sien en voel. Daar is al baie geskryf en
gepreek oor hoe ongelowig Tomas was. Hoe hy nie vertroue gehad
het in die woorde van Jesus toe hulle hier ontmoet het nie.
Mense het Tomas al heel dikwels die twyfelaar genoem. Maar is
ons nie dankbaar hy was so nie? Dit is kenmerkend van ons wat ook
dikwels twyfel. Ons sien so baie van ons in hom. Selfs al spreek Jesus
hom aan dat die mense wat nie “sien” nie, “salig” is. Jesus begryp
egter ook Tomas se twyfel en dat dit so dikwels vir ons moeilik is om
te “sien”. Ons sukkel om verder te “sien” as wat ons eie oë sien.

Dit was goed dat Tomas getwyfel het en goed dat hy gesien het,
want hy doen dit eintlik namens ons almal. Ons met al ons vrae en
alles wat ons wil verklaar, “sien” dikwels so moeilik met geloofs-oë.
God hou Homself in elk geval nooit verskuil nie. God kruip nie vir
ons weg nie. Hy is letterlik in alles te sien, as ons net wil kyk en sien!

Henry Drummond het gesê: “Daar is ‘n groot verskil tussen twyfel
en ongeloof. Twyfel sê: “Ek kan nie glo nie.” Ongeloof sê: “Ek wíl nie
glo nie.” Twyfel is eerlik. Ongeloof is koppig.”
Om hardnekkig aan te sukkel op jou eie koppige pad van ongeloof.
Daar is ‘n Franse spreekwoord wat sê:
“Hulle wat min weet en selde dink, betwyfel niks nie”.
Die Here verstaan ook ons twyfel en kom ons tegemoet,
soos Hy Tomas tegemoet kom.

Oorlewering wil dit hê dat Tomas uiteindelik die waarheid van
Jesus se opstanding tot in Indië aan die Malabar-kus gaan verkondig
het! Maar baie belangriker is dat sy woorde en belydenis deur die
eeue deur die Gees in die Bybel aan ons verkondig is, en dat miljoene
deur die eeue saam met Tomas bely: “My Here en my God!”
Is dit van harte ook jou belydenis?

Ernest