Ons kan maklik so leef asof Jesus in die “kerk” vasgevang is.
Asof Hy nie deel is van ons alledaagse lewe nie. In die dae tussen
Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees lees
ons van die dissipels wat by die see of meer van Tiberias is.
Johannes 22:2-3: “Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus
genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns van Sebedeus,
en nog twee ander dissipels was daar saam. Simon Petrus sê toe
vir hulle: “Ek gaan visvang”.

Stel jou hierdie prentjie voor. ‘n Klompie manne saam wat saam
met Jesus beweeg het voor die kruis en die opstanding. Nou kuier
hulle as’t ware saam hier op die strand by die see van Tiberias.
Dalk is hulle bietjie opgeskeep met hulleself. Jesus is nie by hulle nie.
Dit is asof hulle nie ‘n “mission” het nie. Hulle het nie op die oomblik
‘n duidelike opdrag nie. Mens wonder eintlik waar Jesus nou was,
terwyl hulle hier saam is. Drie jaar lank het hulle saam met Hom
beweeg, en was hulle op Hom en sy leiding gerig.

Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek gaan visvang”. Dit was selfs
asof hulle hul slag vir visvang verloor het. Hulle vang niks. En dan,
onverwags is Jesus op die strand en gee hulle sommer ‘n vissers-les.
Jesus is daar en gee raad! Hy staan op die strand en sê hulle moet die
net regs ingooi. Hulle vang soos tevore ‘n groot vangs! Toe Johannes
Jesus herken, is Petrus so oorstelp dat hy sommer in die water spring
na Jesus toe. Op die strand is ‘n maaltyd gereed. Jesus het ontbyt gemaak!
Hulle eet lekker saam.
Dit is ‘n prentjie van vriende bymekaar, vang saam vis. Luister na raad.
Gooi nette anderkant in. Vang groot! Is saam bly. Eet saam. Kuier saam.
En in hierdie alledaagse is Jesus saam! Dit laat jou dink: Leef saam met Jesus
in die alledaagse. Saam met vriende. Saam met ete. Kuier-kuier op die strand.

Dit was op die strand waar Jesus die vissermanne geroep het.
Nou maak Hy ook weer op die strand een van sy laaste verskynings aan hulle
voor sy hemelvaart. Daar in die alledaagse roep die Here ons, en daar is die
Here by ons. Al hierdie dissipels sou binnekort die wêreld ingaan as draers
van die blye boodskap van Jesus Christus. In diens van die Here. En dit is waar
die Here saam met ons is en waar sy heerlikheid in ons teenwoordigheid straal –
dissipels, ons, die meer, die skuite, die vis, die vuur, ‘n ete wat die Here gee...
daar waar ons lééf!

In jou omstandighede is dit jou blyplek, jou mense, jou werk, jou vriende, jou
bekende omgewing, en die Here dáár, sáám met jou. In sy Goddelike krag!
Mag dit so wees met ons. Dat ons saam met die Here Jesus Christus leef in die
alledaagse lekker, en sleur. En sou baie hiervan mettertyd uit die prentjie verdwyn,
sal die Here steeds stralend in sy Goddelike ewige krag en liefde by jou wees.

Ernest