Karl Menninger, die bekende sielkundige, het op ’n keer gesê
as hy maar net pasiënte in psigiatriese hospitale kon oortuig
dat hulle sonde vergewe is, 75% die volgende dag sou kon
huistoe gaan. Mense word vasgedruk deur hulle sonde en
skuldgevoel en het die behoefte om daarvan vry te kom.
Vergifnis maak jou vry. Vergifnis, is God wat ons nie wil los
nie. Selfs na alles wat ons gedoen het.
“Jy is vergewe” vertel jou Wie God is.

Lewis Smedes skryf uitstekend oor vergifnis die volgende:
“And I fell into the hands of God. Have you fallen into God?
Have you heard the good news that “to get control of one’s
life is surrender to unconditional love”? Have you fallen into
the “love that accepts me with no reference to my deserving”?
Have you fallen into the hands of God the forgiver?”

God het sagte hande. Hy kyk na ons met sagte oë. Hy wil ons
vergewe. Hy wil elkeen ‘n nuwe begin gee. Daar is niks wat God
méér doen as om jou lief te hê en jou te vergewe nie. Gaan na
Hom toe. Bely jou skuld.

Net voor haar dood in 1988 het Marghanita Laski, ‘n bekende
skrywer, op televisie gesê: “What I envy most about you Christians
is your forgiveness; I have nobody to forgive me.” Wat ‘n voorreg
om aan ‘n God te behoort wat ons vergewe en ons ‘n vars begin gee.
Dat God vergewe beteken nie dat God ons skuld nie ernstig neem nie.
Vergifnis is nie goedkoop nie. Dit het die duurste denkbare prys gekos.
Die lewe van die Een ter wille van wie ons die vergifnis ontvang.
Die prys van ons vergifnis is die feit dat God al ons skuld op Christus
ontlaai het aan die kruis. Ons word vergewe, nie om vredeswil nie,
maar om Jesus ontwil. God sê met vergifnis aan ons: Jy is meer as die
dwaasheid wat jy gedoen het. Jy is meer werd as die kortsigtigheid
van jou dade.

Aanvaar die vergifnis van God en begin van voor af saam met Hom.
Dit is wat Hy met jou doen. Om van voor af met jou te begin.
2 Kor. 5:17-18: “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens.
Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God.”
Vers 20: “Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het.”

Ernest