Efesiërs 6:10 word so in The Message vertaal:
“God is strong and He wants you strong.”
‘n Seun het vir sy pa gevra of hy dink dat hy ‘n groot klip
sal kan optel. Die pa het “ja” geantwoord, “mits hy ál sy
krag sou gebruik”. Die seun het probeer en probeer en
naderhand gefrustreerd gesê hy kán nie. Die pa het geantwoord:
“Jy kan nie want jy het nog nie ál jou krag gebruik nie. Jy het nog
nie vir my gevra om jou te help nie! My krag is óók tot jou beskikking!”
So is dit ook met ons en ons hemelse Pa. Jy kan net sê “ek is sterk”
wanneer jy besef dat jy dit alleen kan sê omdat jy in God se krag
sterk is. In eie krag is jy eintlik magteloos...

Ons oorskat maklik ons eie krag. Ons moet dit goed verstaan,
anders wag daar moeilikheid en hartseer op ons. Ons kan nie vir God
opdragte gee nie. Nié eers soos Kenneth Copeland gesê het nie:
“Each time you stand on the Word, you are commanding God.”
Dit is verregaande. Niemand beveel God nie. Mense probeer
dikwels om met God arm te druk op grond van sy Woord.

Ons krag lê in God. God in ons is God die Heilige Gees in ons.
Ons moet gehoorsaam wees aan die Heilige Gees, nie die Heilige
Gees aan ons nie. Ons is sterk omdat ons aan God behoort,
en Hý is sterk.

God is sterk, daarom doen Hy. Hy doen goed in ons lewe.
Wanneer God na ons toe kom doen Hy altyd goed. God handel,
God help, God sorg, God red, God oorwin. Ons werk is nie om God
se sterkte en krag te hê nie, te besit nie, maar om dit te beleef deur
dit uit te leef. Let op wat sê Jesus hieroor in Johannes 14:10:
“...dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen.” Dit geld
ook vir ons as God se kinders. God doen sy kragtige werk in ons,
en deur ons, en met ons, en selfs ten spyte van ons!
Die onmoontlike is God se werk. ‘n Christen is iemand wat
die onmoontlike liefhet!

Kyk uit vir die grootheid van God. Altyd. Laat toe dat dit jou fokus
altyd instel. Dit laat jou dan fokus op God se almag in jou konteks,
en nie op die onmoontlike wat jou betref nie. God is groter as enige
krisis of probleem. Besef opnuut Wie God is. Hosea 11:9:
“Ek is God, nie ‘n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is.”
God doen wat Hy belowe. Sy almag ken geen perke nie.

George Macdonald het gesê: “Niks laat ons so sterk voel soos
‘n roep om hulp na God nie!” Paulus het ook oor sy krag in God gesê:
As ek swak is, is ek sterk.

Ernest