Almal wens mekaar in hierdie dae ‘n voorspoedige Nuwejaar toe.
Selfs besighede doen dit met SMS’e. Blykbaar is dit die regte ding
om te doen. Maar wat word bedoel met die regte ding...?

Wie het jou al na twee weke of so gekontak om te hoor of jou toe wel
‘n geseënde Kersfees gehad het? Wie het jou na ‘n maand of twee
gekontak om te hoor of jou jaar tot dusver geseënd is? Het jy toe die
Christuskind se vrede ondervind, soos die SMS jou toegewens het?
Het iemand wat jou ‘n geseënde nuwe jaar toegewens het jou al
gekontak om te sê daar word steeds vir jou gebid om dit te ondervind?

Goeie wense moet tog op een of ander manier opgevolg word met dade
om daarop voort te bou. Ons wens mekaar lewens-veranderende dinge toe.
Die vraag is of ons ook daadwerklik meedoen om lewens-veranderend in
ander mense se lewens werksaam te wees?

Natuurlik kan ons met die grootste opregtheid mense ‘n geseënde nuwe
jaar toewens. Dit is nie opsigself skynheilig nie. Ons moet egter as navolgers
van die Here dan ook daadwerklik ‘n verskil gaan maak in hierdie nuwe jaar
in ander mense se lewens. Moenie wag om goed te doen aan ander nie.
Moet ook nie wag dat hulle eers aan jou goed doen nie. Doen dit eerste.

Wat moet ons doen? Volg eenvoudig Jesus se goue reël:
“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan
hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en profete.” – Mat. 7:12.
Doen dit eerste aan hulle.

En jou Nuwejaar-wense aan ander? Verras hulle en volg dit later in die jaar
meer as een keer op om te vra of hulle jaar nog geseënd is, en waarvoor jy
moontlik vir hulle kan bid. Sit betekenis daarin om saam te groei in omgee
vir mekaar in die nuwe jaar.

Ernest