Ons het die Here se genade broodnodig vir hierdie nuwe jaar!
Aan die een kant het God ons gemaak om vir onsself te kan dink.
Aan die ander kant is ons almal sondige struikelende mense.

René Descartes se beroemde woorde: “Ek dink, daarom is ek”
(cogito ergo sum) is vir baie mense die fondament van menswees.
Lank vóór hom het die kerkvader Augustinus gesê: “Ek fouteer;
daarom is ek” (fallor ergo sum). Dit is moeilik om in hierdie konteks
reg te laat geskied aan hierdie twee intellektuele reuse. Dit is nogtans
aangrypend dat hulle met hierdie woorde ons denkende self en ons
fouterende self uitgelig het as die twee pilare van menswees.
Soos hierbo gesê: Aan die eenkant is ons almal sondige, struikelende
mense. Aan die ander kant het God ons gemaak om vir onsself
te kan dink.

Ons is nogtans nie vrydenkende eilande nie, want ons denke is dikwels
die slagoffer van ons fouterende self. Daarom is die Here se genade
broodnodig vir ons! Lewens-noodsaaklik! As ons dit nie kry nie, in genade
die genade van die Here ontvang nie, sal beide hierdie pilare van menswees
op ons intuimel. Ons het die Here broodnodig om ons te leer om ons dae in
hierdie nuwe jaar met wysheid te vul. Die Here moet ons deur sy Gees
onderrig om elke dag van die nuwe jaar met helder oë op Hom te fokus.
Want dán is ons denke sowél as ons foute, of tekorte, gerig op die Here wat
dit met nuwe inhoud sal vul.

Gepraat van ons dae in hierdie nuwe jaar met wysheid te vul: ons dae, ons tyd,
is nie neutraal nie. Tyd het verseker ook ‘n morele komponent. Vandat horlosies
in die 14e eeu ‘n belangrike rol begin speel het, het die mens meer en meer
begin praat van die “vermorsing” van tyd as ‘n morele oortreding. Die 17e-eeuse
Puriteinse leraar, Richard Baxter, het byvoorbeeld al gewaarsku teen “sondes”
soos tydmors, ligsinnige praatjies, en die “gevare” van langer as ses of agt ure
se slaap per nag. Ons hoef nou nie in redenasies hieroor te verval nie.

Die belangrike is om ons tyd proaktief uit te koop tot voordeel van God en ander.
Eerder as om tyd te “mors”, is die nuttige gebruik van tyd belangrik.
Lééf eenvoudig voluit in God se tyd. Meer nog: Lééf eenvoudig voluit vir God,
in die tyd wat God jou in sy genade gee! Werk voluit tot sy eer. Rus voluit tot sy eer.
Speel voluit tot sy eer. Dien Hom en jou medemens voluit in God se tyd, tot sy eer!
Dan is ons nie aan die een kant die slagoffers van arrogante denke omdat ons dink
ons kan sonder Hom vir onsself dink en besluit nie, en ons is ook nie aan die ander
kant oorbehep met ons foute en tekortkominge nie!
Lééf... voluit vir die Here!... in hierdie nuwe jaar!

Ernest