Groei elke dag kleiner voor God, sodat God
elke dag groter raak in jou lewe in hierdie jaar.
Leef met meer wysheid wat die Here gee en
wees meer bedagsaam teenoor alle mense.
Laat jou liefde vir God duidelik wees in jou
vingerafdrukke en in jou voetspore hierdie jaar.
Laat jou skouers meer plek maak vir ander se
swaarkry help hulle laste dra.
Dan sal jou reis in hierdie nuwe jaar die moeite
werd wees. Onthou in hierdie jaar dat elke goeie
vrug aan jou boom aan die Here se goedheid en
genade te danke is.
Gee elke dag aan Hom al die eer, al gaan jy deur
donker dieptes, of al loop jy in groen weivelde.
Onthou dat Hy nooit jou hand sal los nie,
al betrap jy jouself dat jy sy hand wil los.
Carpe diem: Gryp elke dag!... as ‘n gawe van God.
Carpe manana: Gryp die dag van môre! Stap in
geloof na môre. Want jou toekoms behoort aan God.
Hy is die Een wat môre ken! Asook die ewige nuwe
dag daarna. Onthou, die sand sal in hierdie nuwe jaar
ook deur die uurglas bly loop.
Onthou, wat ookal op jou pad kom,
in die greep van God se genade is jy veilig.
Belééf daarom elke dag die teenwoordigheid
van die Here by jou.
Mag die Here se vrede jou permanente beskutting wees.
Mag die Heilige Gees jou elke dag in die volle waarheid lei.
Elke dag van hierdie nuwe jaar, en tot in ewigheid. Amen!

Ernest