Ons hoor dikwels dat mense sê: “Ons moet net meer bid!”
Dan sal dit beter gaan met die land... Dan sal hierdie of daardie
persoon se oë oopgaan... Dan sal hy of sy ophou drink... en so aan,
en so aan. Ons moet ‘n bietjie hieroor nadink. Hoe weet ons ons moet
nét meer bid, dan sal alles opgelos wees? Baie sal sê: Die Bybel sê só.
Waar sê die Bybel so? Ons weet Paulus sê ons moet bid sonder ophou.
Dit beklemtoon egter ‘n leefwyse van gebed. Natuurlik is gebed belangrik.
Ons weet daar staan: Bid en vir julle sal gegee word. Maar beteken dit
alles sal skielik beter gaan as ons net méér bid? Hoeveel moet ons méér
bid as gebed reeds by ons ‘n leefwyse moet wees?

Bogenoemde vrae is bedoel om ons mooi te laat dink oor gebed voordat
ons maklik sê “ons moet net meer bid.” Gebed is nie ‘n “quick fix” nie.
Gebed is ook nie in die eerste plek daar om die land, of sekere mense te
verander nie. Gebed gaan nie oor ons land of oor hierdie of daardie mens
wat moet verander soos ék of óns dit wil hê nie. Gebed gaan oor God!

Lees dit weer: Gebed gaan oor God! Dink mooi daaroor...
Dit gaan oor God se eer. As daar mense is wat moet verander is dit
elke keer, en in die eerste plek, die bidder self! Ons kan reageer met
“Ja maar...”, maar dit is waaroor gebed in die eerste plek gaan: Oor God!
Ons moet mooi dink oor die doel van ons gebede. Natuurlik wil ons ook
hê dit moet beter gaan met ons land, en met ons mense. En die Woord
en gebed is die belangrikste manier om in God se wil te kom en daarin
te leef. Maar ons moet versigtig wees dat ons gebede, selfs vir ons land
en sy mense, eintlik maar gaan ter wille van beter omstandighede vir mý.
Beter aandele pryse. ‘n Beter ekonomie. Beter veiligheid en sekuriteit ter
wille van gemoedsrus by mý . Dat ék rustig kan slaap, dat ék vrede en
gemoedsrus kan hê. Sodat ék ‘n gemaklike en selfsugtige leefstyl kan hê.
Is ons gebede vir ons land en sy mense selfsugtig op óns gerig, of gaan
dit regtig oor God?

Die Prediker roep ons op om ons woorde in God se teenwoordigheid
mooi te oordink en behoorlik te tel: “Wees baie versigtig as jy na die
huis van God toe gaan. Dit is beter om nader te kom en te luister as om
jou offer te bring soos ‘n dwaas dit sou doen...” – Prediker 4:17.
Ons moet mooi dink wat ons bedoel as ons sê ons moet net méér bid...
Gebed gaan oor God! Meer gebed is nog meer op God gerig!

Ernest