Tyd met die Woord van God moet jou lei om saam met
Paulus te sê: Vir my is die lewe Christus! Enige godsdiens
wat daarop ingestel is om jouself te verbeter, hou jou in
die middelpunt van alles. Dink mooi daaroor. ‘n Godsdiens
wat nie verskuif tot Gods-diens nie, is selfgerig en selfsugtig.

Dit gaan nie in jou godsdiens daaroor om jouself te verbeter nie.
Dit gaan oor God! Daarom is die doel van enige studie van die
Woord nie om jouself geestelik te verbeter nie, maar om juis in
te oefen om uit die pad te staan sodat alle fokus op God alleen
kan wees. Jou lewe moet in geheel heenwys na Hom.
Jy weerkaats die beeld van Christus. Dit is om kleiner en minder
te word sodat Christus alles kan word! Vir jou word die lewe
Christus! “Om te lewe is vir my Christus...” – Filippense 1:21.
Hiervoor span jy jou in. Om Christus se lewe agterna te lewe.
Die regte soeke na God se wil in die Skrif lei tot ‘n lewe waar
die Here al die eer kry. Dit is ‘n God- verheerlikende lewe.

Baie mense dink: Later as ek meer tyd het sal ek meer aan my
geestelike lewe doen. Wanneer jy so dink, bluf jy jouself. Jy sal
nooit genoeg tyd hê nie. As jy enige iets wil doen wat die moeite
werd is, moet jy daarvoor tyd maak. Om God se Woord te bestudeer
is deur en deur die moeite werd. Maak tyd daarvoor. Dit bring jou
in direkte kontak met die Here in Wie se teenwoordigheid jy die
ewigheid gaan deurbring. Jy ontdek God se wil nuut vir elke dag.
Jy raak meer bekend met sy liefde en goedheid. Dit gaan nie om
veranderings aan jouself nie, maar om God nuut te ontdek en in
Jesus se voetspore te volg.

Jy kan nie jouself verbeter nie. Die Gees verander jou. En die Gees
verander jou deur die Woord van God! Daarom moet jy die Woord
lees, sodat die Gees jou deur die Woord verander! Lees die Skrif,
en leef! In baie gelowiges se harte leef die gevoel van “te min te laat”.
Mense wat voel hulle “maak dit nie”. Hulle vergelyk hulle met ander
gelowiges en voel hulle steek sleg af teen hulle: “Ons is nog nie dáár nie.”
‘n Geestelike minderwaardigheidsgevoel teenoor God. Jy kan nie jouself
verbeter om “daar” te kom nie. Leef net eenvoudig in die Woord en dien
die Here voluit sodat Christus self jou lewe is!
“ Om te lewe is vir my Christus!...”

Ernest