Die Boodskap vertaal 1 Petrus 1 vers 2 se tweede deel:
“...Jesus het gesorg dat hulle vir God aanvaarbaar is; daarvoor moes
Hy egter sy eie lewe gee.” Die dade wat ons gedoen het, en ongelukkig
van tyd tot tyd nog steeds doen, stoot God af. Ons het ‘n ander pad as
God se pad verdien. ‘n Pad van vernietiging. Maar Jesus het nou gesorg
dat ons vir God aanvaarbaar is! Daarvoor moes Hy sy eie lewe gee.

Nou kyk God na ons deur die kruis van Christus. Nou staan ons skoongewas
in die bloed van Christus voor God. Nou is ons weer aanvaarbaar vir God!
Ons kan nie ongeroer hierdeur gaan nie. Ek kan onmoontlik gewoon selfsugtig
al die genade wat ek van God ontvang, net vir myself hou nie. Ek kan nie anders
as om op te spring en genade uit te deel nie. Ek word so geroer deur die oorvloed
genade en liefde van God dat ek nie anders kan as om ‘n verskil vir die Here in die
wêreld te gaan maak nie. Dan onderdruk ek die eie ék wat net wil inpalm en vir
die self wil sorg.
Wanneer jy besef wat God deur Christus aan die kruis vir jou gedoen het, kan jy
nie anders nie. Kom ons span ons kragte in en wys aan die wêreld watter verskil
Jesus in ons lewe maak.

Kyk net met watter seën groet Petrus die gelowiges verder in vers 2: “...Mag God
vir julle baie goed wees. Mag julle rustig en veilig by Hom voel, sonder dat enigiets
julle pla.” Hoe kan Petrus dit sommer so skryf? Sy lesers was op hierdie stadium
juis in doodsgevaar! Christene is in daardie tyd een na die ander doodgemaak net
omdat hulle in Jesus Christus geglo het. Hoe kan ‘n mens rustig en veilig voel in
sulke omstandighede? En tog, na die skryf van hierdie brief is ook Petrus kop
onderstebo aan ‘n kruis vasgespyker. Petrus weet van swaar, maar Hy weet ook
wat Christus vir ons gedoen het. God is in beheer al werk die dinge nie uit soos
ons wil hê dit moet gebeur nie.

Petrus gaan verder in vers 3: “God, die Vader van Jesus Christus, is darem groot
en wonderlik. Hy self het ons sy kinders gemaak. ‘n Mens staan verstom voor sy
geweldige goedheid.” Ons is dikwels gepreokkupeer met ons eie situasies waarin
ons lewe en vergeet die grootheid van God se reddingsdade. Kyk wat sê Petrus:
“...’n Mens staan verstom voor sy geweldige goedheid.”
God het die inisiatief geneem om ons uit die modder op te tel. As jy dink wie jy
was en is...staan jy inderdaad verstom. Vers 4 gaan nog verder: “Met al die dinge
wat Hy vir ons beloof het, kan niks skeefloop nie, want dit kan nie stukkend of
verlore raak nie. God bêre dit vir ons daar by Hom.” Let wel: vers 4 wil nie vir ons
vertel alles hier op aarde sal mooi-loop nie. Vers 4 praat van wat ons na die aardse
lewe sal ontvang. Aan dié prys kan niemand iets doen nie! Jesus het die prys vir
ons betaal en niemand kan dit wegneem nie. God is nie onbetrokke nie.

Vers 5 beklemtoon dit: “God hou julle juis nou styf vas sodat niks met julle gebeur
wat julle geestelik kan seermaak nie. Hy is sterk genoeg om dit te kan doen. Vertrou
daarom op Hom, want Hy gaan julle kom red.”
God los ons nie om op ons eie swaar te kry nie. God belowe nooit ‘n gelyk pad nie,
maar God belowe sy teenwoordigheid by ons op die hele lewenspad.

Ernest