1 Petrus 2:4-8 is ‘n treffende deel in die Woord van God.
Doen moeite en lees dit nou as jy kan. Die kern van die gedeelte
is Jesus. En vers vier begin met die treffende uitnodiging:
“Kom na Hom toe, die lewende steen...” Jesus, die Een wat baie
mense weggegooi het, is die heel belangrikste steen! Mens wonder
wat die mense gedink het wat geskree het: Kruisig Hom, kruisig Hom,
toe hulle hoor en dit bevestig is dat Jesus opgestaan het uit die dood!
Hulle het nie die vaagste benul gehad met Wie hulle te doen het nie.

Maar wag. Ons sou ook geskree het: Kruisig Hom... Hy het immers
die appel-kar van tradisies en “godsdiens” kom omgooi. Hy het die
godsdienstige leiers ontbloot. Hy het Hom met die buitekant mense
van die samelewing vereenselwig. Hy sou ook by ons net nie inpas nie...
Ons sou ook nie besef het dat ons die grootste flater in die geskiedenis
begaan nie... As hulle maar net na hul eie geskrifte geluister het...
Luister ons na die Skrif? Hulle eie geskrifte het gesê: “Kyk mooi,
in Sion bou Ek ‘n steen in. Ek self het die steen gekies en dit op die
belangrikste plek in die hele gebou gesit. Iemand wat op dié steen
vertrou, sal nooit daaroor jammer hoef te wees nie.” – Vers 6 uit
Die Boodskap. Dit verwys na Jesaja 28:16 wat deur Petrus aangehaal
word.

As jy mooi na die gedeelte uit Jesaja kyk, sien jy dit praat nie net van
Jesus se koms nie, maar ook van die mense wat Hom afgekeur het,
die skreeuende mense: “Nee, maak vir Barabbas los en kruisig vir Jesus...”
Hulle is deel van die proses om die steen af te keur. Die voorspelling
hiervan kom ook uit Jesaja se tyd, vers 8: “Hy is soos ‘n klip waaroor
‘n mens val en soos ‘n rots waarteen jy vasloop en val.” Hulle het Jesus
na sy dood gestuur. Onskuldig. Maar God is juis so groot dat Hy sy
redding van die mens daardeur bewerk, vers 4: “...Die mense wou
Hom nie vir die bou van die huis gebruik nie. God het egter daardie
Steen tussen al die ander uitgekies. God het geweet dat daardie
Steen baie werd is en het Hom op die beste plek in die huis ingebou.”

Die steen wat die mense gedink het te krom en skeef is, het God
gebruik om die steen te wees waarop die res van die huis gebou word.
Ons is nou deur God gekies om op Jesus en langs Jesus in God se gebou
ingebou te word. Daarom die uitnodiging van vers 4: “Kom na Jesus toe...”

Daar bestaan geen ander plan vir jou lewe nie. Jy is ontwerp om langs
Jesus in God se huis ingebou te word. Daarom moet jy as steen ook inpas
in die gebou. Jesus het jou redding daarvoor bewerk. God werk deur
die Heilige Gees aan jou en lei jou en vorm jou daartoe.

Ernest