Matteus 5:37: “Laat julle “ja” eenvoudig “ja” wees
en julle “nee”, “nee”. Wat meer gesê word as dit,
kom van die Bose.” Dit gaan nie in hierdie gedeelte
oor “people pleesers” nie. Larry Crabb het tereg gesê:
“Pleasing God brings pleasure, pleasing people brings pressure.”
Jesus se woorde in bogenoemde teks word gesê in die konteks
daarvan om ‘n eed af te lê. Tog leer ons uit hierdie woorde van
Jesus ‘n baie belangrike waarheid. Werklike Jesusvolgelinge
behoort eintlik nooit ‘n eed hoef af te lê nie, want die waarheid
van hulle woorde en die werklikheid van hulle beloftes benodig
nie die waarborg van ‘n eed nie, juis as gevolg van die deursigtig-
heid van hulle lewe.

Jesus het met sy lewe, dood en opstanding gewys Hy is waarlik
die Seun van God en dat Hy op gesag van God opgetree het.
Die manier hoe ons leef is dikwels ons beste bewys van die
waarheid in ons lewe. Waarheid is meer as net woorde en praat.
Dit is die doen van wat God vra.

Mense wat die waarheid leef is nie kerm en kla mense nie,
en staan met hulle leefwyse bo verdenking. Paulus bevestig dit in
Fil. 2:14-15: “Doen alles sonder kla en teëpraat. Sorg dat julle bo
alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God
te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as
ligdraers in die wêreld.”

Die waarheid is iets wat eenvoudig gedoen word sonder om dit uit te stel.
Thomas A Kempis het gesê: Onmiddellike waarheid en gehoorsaamheid is
die enigste soort waarheid en gehoorsaamheid wat daar is. Uitgestelde
waarheid en gehoorsaamheid word maklik leuen en ongehoorsaamheid.
Ons moet ‘n lewe lei wat vertroue in ons persoon sal wek, meer as wat
‘n eed ooit sal kan doen.

Ernest