Hoe sou jy reageer as jou leraar vir jou sê dat hy baie swaar kry
in sy geloof? Dat die swaar wat hy moet verduur vir hom ver bo
sy kragte gaan? Dat hy selfs die hoop om te bly lewe betwyfel?
Sou jy verder na sy boodskappe wou luister?

Dit is juis die tipe boodskap wat Paulus hier in 2 Kor. 1:8-9 oordra:
“Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat
ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes
verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop
om te bly lewe, laat vaar het. Trouens, dit het vir ons gevoel asof
die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur,
sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die
dooies opwek tot die lewe.”

Wat het veroorsaak dat Paulus soveel teenstand ondervind het?
Paulus het deurentyd ‘n moeilike verhouding met Korinthe gehad.
Gemeentelede het op ‘n stadium ‘n geveg met hom gehad oor die
eerste Korinte brief – 2 Kor. 2 en 7. Paulus het dit swaar gehad van
die kant van gelowiges én ongelowiges. Hy is in tronke gegooi,
gegesel, gestenig, en met groot minagting behandel. Kyk net wat
skryf hy in bogenoemde vers 9, dat hy selfs die hoop om te bly lewe
laat vaar het.

Wat doen Paulus? Hy het geleer om in swaarkry heeltemal van homself
af weg te kyk en al sy hoop alleen op God te plaas. God beskik oor lewe
en dood en oor sy hele lewe! Paulus weet dat Hy reeds die ewige lewe het!
Hy weet ook dat sy God die onmoontlike kan doen! God kan enige
omstandighede in ‘n oogwink verander! God dra hom heeltyd hierin.
Hy ondervind dit en getuig dit!

Swaarkry kom op ons almal se pad. Beskou dit uit die regte perspektief,
soos Paulus. Lyding, in watter vorm ookal, sal jou nooit van God kan skei nie!
Daarom moet ons nooit in die moeilikste van omstandighede hoop verloor nie!
Bly op God vertrou by Wie absoluut niks onmoontlik is nie! Plaas jou lewe elke
dag in die Here se hand, in goeie tye en in swaarkry tye. Wanneer rampe ons
tref, leef ons dan reeds uit die realiteit daarvan dat niks ons uit God se hand
kan ruk nie! Dan word ons geloof nie onverwags “geskud” nie.

Ernest