Paulus spreek in sy brief aan die Galasiërs ‘n baie belangrike
vraag aan. “Wat is die toelatingsvereistes vir ‘n Christen?”
Hulle het geglo Jesus alleen is nie genoeg nie. Jy moes nóg
goed by doen. Paulus antwoord: Christus is genoeg!

So begin Paulus sy brief aan hulle. In Gal. 1:4 sê hy:
“Jesus Christus het sy lewe vir ons opgeoffer sodat ons
sondes nie meer soos ‘n muur tussen ons en God staan nie.
Hy het dit vir ons gedoen om ons uit die kloue van hierdie
sondige wêreld te bevry. Op hierdie manier het Jesus ons
God en hemelse Vader se raadsplan tot uitvoer gebring.”
Dit was God se raadsplan, en dit was genoeg!

Ons hoef nie aan te vul by wat God gedoen het nie!
Hy het in Christus alles gedoen! Daarom is Christus genoeg!
Wil jy nie uit hierdie waarheid leef nie! Vers 5 roep uit:
“Aan God alleen kom al die eer toe. Nou en vir altyd! Verseker!”
Hy het alles klaar gedoen, in Christus! Christus is genoeg!

Paulus kan nie glo dat die Galasiërs dit so gou vergeet het en
dink hulle moet nou “nog iets” doen nie! In vers 8 sê Paulus
reguit vir hulle: “As mense ‘n ander weergawe van die goeie
nuus oor Christus verkondig as dit wat julle by my gehoor het
toe ek vroeër daar by julle was, sal God hulle verskriklik straf.
Moenie eers na my of na ‘n engel uit die hemel luister wat iets
anders as dit vir julle kom vertel nie.”

Dit is nooit Jesus plus ander goed nie! Ons hoef niks te doen
om dinge tussen ons en God reg te maak nie. Jesus het dit alles
klaar gedoen! Dit is asof Paulus dit nie kan oorbeklemtoon nie!

Onthou dus: Daar is niks wat jy kan doen om te maak dat God
jou meer liefhet as wat Hy jou reeds het nie! Daar is ook niks
wat jy kan doen wat sal maak dat Hy jou minder liefhet nie!
Dít is die evangelie! Dit is die Blye Boodskap! Dit is hoe God
se genade werk! Wanneer jy dit snap is jy vrygemaak!
Dit maak die lewe saam met die Here ‘n opwindende avontuur.
Jy leef eenvoudig só anders!... nie sodat jy hemel toe kan gaan
nie, maar omdat jy reeds ‘n kind van God is!... met ‘n hemelse
erfenis! Rééds erfgenaam saam met Jesus Christus!
Dit is genade!

Ernest