In Galasiërs 2:19-20 gaan Paulus verder met hoé ‘n groot
verandering in ons plaasvind wanneer ons kinders van God word:
“Wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat ek vir God
kan lewe: ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek
wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog
hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir
my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”

“Leef in die geloof ín die Seun van God” kan ook vertaal word met
“leef in die geloof ván die Seun van God.” Dit is merkwaardig, want dit
impliseer Jesus glo wanneer ons nie meer kan nie! Dit is onverstaanbaar!
Maar ons weet dat Jesus nader aan my is as wat ek aan myself is! Hy leef
in my! Ek is nooit alleen nie! Dit is juis dit wat ons as Jesus volgelinge so
anders maak. Paulus noem ‘n klomp wonderlike veranderings wat in ‘n
mens se lewe plaasvind wanneer God jou nuut maak:
Jy is vir die wet dood – ons hoef nie meer krampagtig ons verlossing te
probeer verdien deur goeie werke nie.
Jy kan vir God lewe – ons kry nou al deel aan die ewige lewe omdat ons
in Jesus glo.
Jy is saam met Christus gekruisig – ons deel in die oorwinning van Jesus
oor die dood.
Christus leef in ons – ons kry nie net ‘n nuwe “ek” nie, maar Christus
neem deur die Heilige Gees die kern van ons persoonlikheid oor.

A.W. Tozer se woorde help ons verder om verwonderd te staan oor
wie ons nou in Jesus is: “A real Christian is an odd number anyway.
He feels supreme love for One whom he has never seen; talks familiarly
every day to Someone he cannot see; expects to go to heaven on the
virtue of Another, empties himself in order to be full;
he dies so he can live; sees the invisible , hears the inaudible.”

Inderdaad ‘n totale rewolusionêre verandering!
God doen dit alles, in Jesus Christus, deur die Gees!

Ernest