Uit Galasiërs is dit baie duidelik dat daar twee paaie is wat ons kan loop.
Die pad van godsdiens, naamlik die wet, of die pad van genade, naamlik geloof.
Die godsdiens-pad is mensgemaak en bestaan uit ons eie pogings.
Die genade-pad is God-gemaak, en dit is God se pad met ons!

Paulus sê baie duidelik dat daar net een pad is wat ons moet kies, naamlik
God se pad van genade. In Galasiërs 3:10 sê hy: “Almal wat probeer om self by
God uit te kom deur te doen wat die wet sê, staan onder God se vloek, want
daar staan in die Bybel geskryf: “God vervloek elkeen wat nie tot in die fynste
besonderhede alles doen wat in die wet opgeskryf is nie.” Hy gaan verder in
vers 12-13: “Die wet het niks met geloof te make nie, maar met dit wat ‘n mens
doen. Dit is presies soos daar in die Bybel staan: “Elkeen wat alles doen wat die
wet sê, sal daardeur lewe.” Gelukkig hoef ons nie meer alles self te probeer
doen nie. Christus het ons daarvan kom vrymaak. Hy het God se vloek wat rus
op almal wat nie stiptelik doen wat die wet vra nie, op sy eie skouers geneem.
Dit het aan die kruis gebeur. Daar het Christus in ons plek ‘n vervloekte geword.”

Kies die pad waarop die skaduwee van die kruis val! Dit is baie duidelik dat ons
hoegenaamd nie die wet kan onderhou nie. Juis daarom het God tot ons redding
gekom in Christus aan die kruis. Godsdiens is dinge wat jy moet doen sodat jy in
die hemel kan kom. Geloof is daarteenoor dinge wat jy uit dankbaarheid doen
omdat God reeds vir jou die deur na die hemel oopgemaak het in Jesus Christus.
Godsdiens pleister jou wit, terwyl genade jou wit was deur die bloed van Jesus
aan die kruis. Godsdiens, die wet, bind jou vas in vervloeking, maar genade
maak jou vry! Op die een pad is jy vervloek, en op die ander pad is jy geseënd.

Willie Jonker skryf: “Alle godsdienstigheid wat nie uit genade lewe nie, is valse
godsdiens. En valse godsdiens is vreugdelose godsdiens. Dit is wettiese godsdiens.
Dit is ‘n soort godsdiens wat mense in eiegeregtigheid laat neersien op ander.
Hulle meen dat hulle beter is as ander, en dus ken hulle geen blydskap wanneer
God bly word oor sondaars se bekering nie. Hulle meen dat sondaars wat nie op
húlle manier en deur húlle arbeid gered word nie, nie goed genoeg is vir redding
nie. Hulle wil hulle nie met semels meng nie. Maar so bly hulle godsdiens strak
en vreugdeloos.”

Tereg skryf E. Stanley Jones: “Ek het God nie gevind nie; Hy het my gevind.
Godsdienste oraloor leer hoe die mens God kan vind. Die Christelike evangelie
is die enigste wat die geheim ontdek het en leer dat God die mens kom vind het.”
Ons kan nie God vind deur die wet of goeie werke nie!

“By alle ander godsdienste distansieer die stigter hom van die waarheid wat hy
verkondig. Maar die Christus van die Christendom kom verkondig:
“Ek... is die weg en die waarheid en die lewe” – Soren Kierkegaard.
Kies God se weg!

Ernest