Psalm 150:1: “Prys die Here! Prys God in sy heiligdom,
prys Hom hier onder sy magtige hemelgewelf.”
Ons geloof gaan nie net oor die redding van siele en oor
mense se ewige heil nie. Ons moet die groter prentjie van God
se skepping ook raaksien. God se heel eerste bekendstelling van
Homself aan die wêreld is as Skepper van die hemel en die aarde.
Skepper van die heelal. God van die heelal!

Dit het nog nooit verander nie. Selfs as Redder bly God nog steeds
die Skepper van die wêreld. God se skepping is vir God oneindig
kosbaar. Lees maar net die skeppingsverhaal in Genesis.
Sy skepping leef! Die natuur verkondig sy lof.
Lees maar net die Psalms. Die natuur dien ook as
getuienis van God se goedheid teenoor mense!

En tans... maak God ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde.
Ons gaan nie maar net as “siele” in die hiernamaals lewe nie.
Ons gaan in die nuwe hemel en nuwe aarde leef. Daarom moet
ons besef hoe belangrik God se skepping vir Hom is en ons moet
leer om intens vir sy skepping om te gee. Dit is verseker God se wil.
Dit was ook sy opdrag aan ons.

God treur oor sy stukkende skepping wat dag na dag uitroep na Hom
om verlossing van die lyding waaraan dit tans onderwerp is. Ons lees
in Romeine 8 vanaf vers 19 dat God hoor as sy skepping na Hom uitroep
omdat dit gebuk gaan onder die lyding wat ons daagliks rondom ons sien.
“Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting.”
– vers 22.

Ons moet dus ook ons ore oopmaak en kyk en sien wat in die skepping
aan die gang is. Ons moet veg teen besoedeling van water en lug.
Ons moet die skepping met die respek hanteer wat dit verdien omdat
dit ‘n genadegawe van God is. Dit behoort nie aan ons nie maar aan God.
Ons is God se verteenwoordigers in sy skepping.

So is ons dan óók met ware godsdiens besig. God(s)-diens! Ons godsdiens
is die dien van die God en het met letterlik alles in die skepping te doen.
Alles wat God geskep het, en steeds elke dag skep, is vir Hom goed en
Kosbaar, en Hy vertrou ons as sy verteenwoordigers daarmee!

Ernest