Enige godsdiens wat daarop ingestel is om jouself te verbeter,
en daarop fokus, hou jou in die middelpunt van alles. ‘n Godsdiens
wat nie verskuif tot God-diens nie, is selfsugtig en selfgerig. Daarom
is die doel van enige studie van die Woord van God nie om jouself
geestelik te verbeter nie, maar om jou juis die insig te gee en jou in
te oefen om uit die pad te staan!... sodat God alles kan wees!
Alles gaan oor Hom!

Ons moet kleiner en minder word sodat Christus groter en groter
word in ons lewe. Ons moet saam met Paulus kan sê:
Vir my is die lewe Christus! Filippense 1:21: “Om te lewe, is vir my
Christus, en om te sterwe, is vir my wins.” Ons moet ons inspan om
Christus se lewe agterna te lewe! Die regte soeke na God se wil in
die Skrif, lei tot ‘n lewe waar die Here al die eer kry.

Baie mense dink: “Later, as ek meer tyd het, sal ek iets aan my
geestelike lewe doen.” Let op: “...as ek...sal ek... aan my...”
Alles draai om jouself. As jy so dink, bluf jy jouself. Jy sal nooit
genoeg tyd hê nie. Jy sal ook nooit iets aan jou geestelike lewe kan
doen nie. God doen dit! En jou hele lewe is jou “tyd”! Jy moet jou
lewe aan God oorgee. Nie tyd wat jy kan “afstaan” nie. Jy maak met
jou hele lewe tyd vir God, altyd. Oral.

Ook om die Woord van God te bestudeer is ‘n leefwyse en meer as
net ‘n tydjie êrens in die dag... Dit bring dan jou hele lewe in aanraking
met die Here in Wie se teenwoordigheid jy deurgaans lewe en in Wie
se teenwoordigheid jy jou ewigheid gaan deurbring!

Jy sal God se wil nuut ontdek. Jy sal bekend raak met die skatkamers
van sy liefde en goedheid. Om die Woord van God te bestudeer gaan
nie daaroor om jouself te verbeter nie. Dit gaan daaroor om God nuut
te ontdek. Dit gaan oor tyd by Hom sodat Hy jou kan nuut maak!
Dit gaan alles oor Hom. Om nog liewer te word vir Hom!
Om te lewe... is vir my Christus!

Ernest