Matteus 13:43: “Dan sal die gelowiges in die koninkryk van
hulle Vader skitter soos die son. “Wie ore het, moet luister.”
Anders as wat sommige godsdienstiges dink, moet die
“sout vir die aarde”, al die “sout” in God se koninkryk, nie op
groot soutmyn-hope bymekaargemaak word nie. Sout moet
ook nie in “soutpotte” bly nie, maar gestrooi word. Volgens die
Bergrede van Jesus is gelowiges die sout vir die aarde!

Kerklike sukses in die koninkryk van God lê in die sout wat die
hele wêreld moet “sout”, moet smaak gee, bederf moet teëwerk.
Soutkorrels moet gestrooi word en die hele wêreld “tref”!
Wanneer ‘n lig in die donker aangeskakel word, moet dit op ‘n
staander geplaas word om die hele wêreld te verlig! Ons moet
God se lig en sout en suurdeeg wees.

God se koninkryk is veral ook vir die bedoel wat tans nie binne
godsdienstige kringe tuis is nie. Die koninkryk van God is vir alle
mense bedoel! Ook en veral vir die randfigure in die samelewing.
Soos armes en verstotelinge... God se koninkryk realiseer juis in
die lewe van hulle wat sy genade met bedelaars-hande aangryp.
Hulle word die eregaste by God se feesmaal!

Waar loop mense die koninkryk van God vandag orals raak?
Eintlik is die vraag verkeerd. Die koninkryk gebeur eintlik andersom:
Die koninkryk vind jou!... iewers in die gewone daaglikse lewe!
Die koninkryk van God gebeur ook altyd onverwags. Soos om ‘n
kosbare skat in ‘n saailand raak te ploeg! Dan verkoop jy letterlik
alles wat jy het om daardie skat te bekom!
Het jy al hierdie skat ontdek!?

Ernest