Ons groei op met woorde oor God soos dat Hy “onpeilbaar” is,
en “ondeurgrondelik”, soos in Romeine 11:33-34. Ons dink dan
dat God sy planne lankal gemaak het en dat dit vasstaan. Dit is
klaar in die ewigheid afgehandel. Niks kan dit verander nie.
Dit is so dat God wel vaste besluite geneem het wat vasstaan.
So het Hy reeds die slottoneel van die wêreld beskryf in
Openbaring 20-21. Maar hieruit kan ons nie aflei dat elke stukkie
detail van ons lewens klaar uitgewerk is en dat ons maar “passief”
op pad is daarheen nie.

Een van die treffendste tekste in die Bybel hieroor is Jeremia 18.
God is steeds besig met ons! Ons is nie ‘n afgehandelde produk nie.
Jy moet Jeremia 18 lees! Wat ‘n verhaal van wat God mee besig is!
Jeremia gaan in opdrag van die Here na die pottebakker toe.
Daar sien Jeremia hoe die pottebakker se pot wat hy besig is om te
maak, misluk. Maar die pottebakker neem dadelik weer die klei en
begin dadelik weer ‘n nuwe een maak! Nadat Jeremia dit gesien het,
het God weer met hom begin praat in Jeremia 18 :5: “Toe kom die
woord van die Here tot my...” Lees verse 5-17! God sê daarin vir die
profeet dat Hy met Israel kan maak wat die pottebakker met sy klei
doen! Hy kan oor begin en voor begin.

Dit is ook wat God met ons doen. Hy begin oor met ons. Hy begin
weer voor met ons. Hy begin selfs elke dag nuut met ons! God kan
sy oordeelswoorde vervang. Met die volk wil Hy afsien van vernietiging!
Die beste nuus van alles is dat God kreatief besig bly met ons.
In Christus en deur die Heilige Gees bly God besig met ons,
om ons te herskep om meer en meer soos Jesus te leef.
Is jy klei in God se hande?

Ernest