God is die Here wat alle mag in die hemel en op aarde het.
Dit is verseker waar. Hy is die Almagtige voor Wie die hemel
en aarde buig. Maar God forseer nie sy wil op ons af nie.
God skep ons om te kan kies. Vir of teen Hom. Liefde kan kies.
Ons is nie vooraf geprogrammeerde wesens wat soos robotte
voortstrompel nie. Ons is mense, geskep na die beeld van God.
En God is dinamies, luisterend, en medewerkend met ons onderweg.

God se wil is ‘n daaglikse uitnodiging tot gemeenskap met Hom.
Lees dit weer... God se wil is ‘n daaglikse uitnodiging tot gemeenskap
met Hom! Sy wil is ‘n pad saam met Hom. Daarom is dit ‘n verhoudingspad.
Nooit word enige iemand gedwing of geboelie om saam met God te stap nie.

Jesus se liefde trek ons na God toe. Jesus se teenwoordigheid op hierdie pad
het die magnetiese krag wat ons na God toe trek. Elkeen wat Jesus waarlik
ontmoet het en sy lewende woorde regtig hoor, wil graag saam met Hom loop.
In Jesus kom die eerste helfte en die tweede helfte van die ewigheid bymekaar
uit. En dit gebeur vandag, hier en nou! Jesus is die brug na God toe, die brug
tussen tyd en ewigheid.

Jesus is ook die anker tussen hier en nou, en die ewigheid vorentoe.
Jesus anker die tyd. Hy hou nie slegs die tyd in sy hande nie. Hy is die skakel
tussen verlede, hede en toekoms. Sy reddingsdaad van gister, aan die kruis,
maak vandag en môre moontlik om vir God te leef. Sy sterwe en opstanding
het vandag verander, in ‘n nuwe dag. En dit strek oor gister en môre.

Vandag is ‘n nuwe dag! Die lekkerste van alles is dat ons vandag kán saamstap,
op hierdie verhoudingspad, saam met Jesus, in God se wil.

Ernest