Efesiërs 5:16 sê:
“Maak die beste gebruik van elke geleentheid…”

Graham Kings het gebid:
“Ek trek my skoene uit, haal my horlosie af,
sit my pen en sleutels neer, om alleen by U te wees.
Nadat ek by U was, trek ek my skoene aan om op U paaie te loop.
Ek sit my horlosie aan om in U tyd te leef.
Ek tel my pen op om U gedagtes neer te skryf.
Ek neem my sleutels om U deure oop te maak.”

Die Bybel leer ons om die beste gebruik te maak van elke geleentheid!
‘n Moet-sien fliek hieroor is Dead Poet’s Society.
Die Engelse onderwyser, John Keating, daag die skool se onderrig metodes uit.
Hy oorrompel die kinders met sy liefde vir die lewe!
Hy wil hulle nie net leer nie, maar hulle help om hulle volle potensiaal te bereik.
Hy wil hulle leer om te leef, voluit te leef!
In een toneel sê hy aangrypend:
“Carpe Diem. Seize the day. Make your lives extraordinary!”
Wanneer hy teenstand kry van die beheerliggaam van die skool,
dan sien jy hoe ‘n verskil hy in die seuns se lewens gemaak het!
Wanneer die seuns een vir een op hulle skoolbanke spring en sê:
“Captain, my captain!”, dan weet jy hulle het gekies om voluit te leef!

Hoe leef jy?
Is jy tevrede met ‘n onderbenutte lewe?
Is jy tevrede met middelmatigheid?
Gaan jou lewe maar net dag na dag verby…?
Of gryp jy die lewe?
Maak jy die beste gebruik van elke geleentheid?
“Carpe Diem. Seize the day. Make your life extraordinary!”
Leef voluit!
Elke dag!!

Ernest