Dietrich Bonhoeffer het gesê:
“’n Christen wat wegkruip, wat skaam is om te wys hy volg Jesus,
het opgehou om Christus te volg.”

Genesis 12:7 vertel van Abraham wat ‘n altaar vir die Here gebou het.
Ons bou met ons lewe altare wat vir die wêreld vertel Wie ons volg.
Dit vertel van jou kontak met God.
Dat jy gedurig God se teenwoordigheid opsoek.
Dit is soos asemhaling vir jou siel.
Sonder hierdie “suurstof” gaan jou geloof dood.
Iemand het gesê:
“Ek is té besig om nié te bid nie!”

Verder vertel ons altare wat ons met ons lewe bou, dat ons op God bou!
Op Hom wat jou waardevol ag.
Op Hom wat jy met jou hele lewe vertrou!
Abraham se geloof het ‘n enorme invloed op mense rondom hom gehad.
Hulle kon sien vir Wie hy ‘n altaar bou!

Wat van jou geloof?
Met alles wat ons doen en sê, bou ons altare.
Wat is die getuienis van dit wat jy bou?

Ernest