Christelike hoop beteken dat God alles is in jou lewe.
Spreuke 23:18 sê:
“Dan sal jy ‘n toekoms hê, en jou hoop sal jou nie ontneem word nie”

Ons het dikwels tydelike hoop.
Charles Revson, die stigter van Revlon, het nogal iets hieroor gesê:
“In die fabriek maak ons skoonheidsmiddels.
In die winkels verkoop ons hoop.”
Daarom het hy ook na sy produkte verwys as “hope in a jar.”
Mense is dikwels besig om hierdie of daardie room se voordele te bestudeer.
Hulle koop ‘n potjie tydelike hoop teen ouderdom.
Tydelike hoop wat uiteindelik nie die ouderdom kan weghou nie.
Ons het dikwels tydelike hoop ten opsigte van baie dinge in die lewe.

Christelike hoop is egter nie tydelik nie!
Dit is hoop wat nie deur ouderdom, of selfs die dood, weggeneem kan word nie.
Dit loop uit op ‘n vrede wat alle verstand te bowe gaan.
Jy kan gerus jou “hope in a jar” gereeld oopmaak!
Dit is die Woord van God!
God se beloftes daarin is jou blywende hoop, is lewe en in sterwe.
Daarin lê jou toekoms in die ewigheid!
Jou hoop wat verseker is by God!
“Dan sal jy ‘n toekoms hê,
en jou hoop sal jou nie ontneem word nie.” Spreuke 23:18.

Ernest