Paulus verduidelik in Galasiërs 4:1-4 wat dit beteken om erfgename van God te wees.
Erfgename wat minderjarig is kan nie aanspraak maak op hul erfporsie nie.
Hulle is nog te jonk om te erf.
Eintlik is hulle niks beter daaraan toe as die bediendes wat in hulle huis werk nie.
Al sê die testament dat hulle die wettige erfgename is,
staan hulle nog onder die toesig van hulle voogde.
Paulus sê dieselfde het met ons gebeur.
Voorheen was ons ook soos minderjariges.
Maar nou het die regte tyd aangebreek!

In die Joodse wêreld het die pa sy seun op die eerste Sabbat
na sy twaalfde verjaarsdag na die sinagoge geneem.
Daar is hy dan as volwassene aanvaar.
In die Griekse wêreld is seuns se lang hare op hul agtiende verjaarsdag afgesny.
Dit is aan die gode geoffer en dan was hulle volwasse.
In die Romeinse wêreld is dogters se poppe en seuns se balle op sewentien
aan Apollo geoffer. Dan was hulle volwasse.
Kinders in Paulus se tyd was soos slawe wat geen regte gehad het nie.
Dit het alles verander as hulle volwasse geraak het.
Nou sê Paulus; in Jesus is ons nie meer soos minderjarige kinders nie.
Ons is soos volwasse kinders van God met al die genade voorregte van ons erfenis!

Leef nou uit hierdie erfenis by God!

Ernest