Voordat Paulus ‘n Christen geword het, het hy die kerk van Christus wreedaardig vervolg.
Hy wou al wat ‘n Christen is van die aardbol af vee.
Paulus was fanaties.
Hy praat hieroor in Galasiërs 1:13-16.
God het egter ander planne met sy lewe gehad!
Paulus sê self nog voordat hy gebore is het God Hom al oor hom ontferm.
Toe al het Hy besluit dat Paulus aan Hom behoort en dat hy voltyds vir Hom gaan werk!

Paulus se lewensverhaal is merkwaardig.
So is elkeen van ons se verhaal saam met God merkwaardig.
Elkeen se verhaal is ‘n verhaal van redding!
Almal wat gelowig was het gebewe as hulle Saulus se naam gehoor het.
Maar toe loop hy hom vas in Jesus.( Hand. 9.)
En alles verander! Selfs sy naam word Paulus.

Toe Abraham Lincoln in die burgeroorlog na die mense van die Suide verwys het,
as mense wat gehelp moet word, eerder as vyande, is hy tereggewys deur sy ondersteuners.
Hulle het gesê die mense van die Suide moet vernietig word.
Lincoln het geantwoord:
“Vernietig ek nie juis my vyande as ek hulle my vriende maak nie?”

God het ons nie vernietig omdat ons sy vyande was nie.
Soos met Paulus, het Hy ons sy vriende gemaak, ja selfs sy kinders!
Dit is hoe God se genade werk!
Ons en Paulus is bewyse daarvan!

Ernest