Psalm 14:1 sê:
“Die dwaas dink daar is geen God nie.”

 

‘n Ongelowige advokaat het ook so gedink,
en ‘n plaat by sy deur opgesit met die woorde “God is Nowhere.”
Sy dogter het eendag vir hom gesit en wag en die woorde op ‘n stuk papier geskryf.
Maar met ‘n skryffout het sy geskryf: “God is Now Here.”
Woorde met ‘n heel ander betekenis!

 

Ongelowiges sê die wêreld is die gevolg van ‘n lang ewolusionêre proses.
Hulle sien geen teken van die hand van God daarin nie.
Dan kom hulle tot die gevolgtrekking dat daar geen God is nie.

 

Christene sien ook die ewolusionêre proses raak,
die skoonheid en harmonie in dieselfde skepping,
en dit oortuig hulle dat God oral is!
Saam met Psalm 19:2 roep ons uit:
“Die hemel getuig van die mag van God,
en die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.”

 

Die letters op die plaat van die advokaat kan op twee maniere gelees word.
Maar net een praat die waarheid.
Baie mense kyk na God se skeppingswerk en sê: “Alles net toeval.”
Ander kyk na dieselfde skepping en sê: “Die wyse Skepper.”
Die Bybel sê hieroor: “Die dwaas dink daar is geen God nie.”
Met al jou kennis van die skepping, kan jy steeds dwaas wees.
Of jy kan wys wees….want:
“Kennis begin met die dien van die Here…!” Spreuke 1:7.

 

Ernest