In Romeine 13:8-10 sê Paulus:
Betaal jou skuld. Moet niks aan ander mense skuld nie,
behalwe om vol liefde teenoor hulle te wees.
As jy ander mense liefhet, het jy die hele wet van God nagekom.
Al die voorskrifte in die wet kan in een enkele sin saamgevat word:
Jy moet jou medemens liefhê, en net soveel vir hom omgee as vir jouself.
So ‘n liefde benadeel nooit ander mense nie.

Die Russiese skrywer, Leo Tolstoi, het eenkeer oor ‘n brug in Moskou gestap.
Op die brug het baie bedelaars gestaan by wie jy moes verbyloop om oor die brug te kom.
Tolstoi het by een gaan staan wie hy wou help en toe gesien dat hy niks het om te gee nie.
Hy het die bedelaar se hande vasgehou en gesê:
“Ek is jammer, broer. Moenie kwaad wees nie.
Vandag het ek niks by my om vir jou te gee nie.”
Die bedelaar het geglimlag en geantwoord:
“Jy gee ‘n groot geskenk aan my, meneer.
Jy noem my “broer”, en jy raak my aan.
Dit is die grootste wat iemand nog ooit vir my gegee het!”

Al wat ons ooit vir mense skuld, en moet skuld, is liefde.
Hierdie “skuld” sal ons elke dag hê.
Ons sal dit ook elke dag moet vereffen!
Sien die goeie in elke mens raak.
Doen ook die goeie aan elke mens!
“Julle moet niemand iets verskuldig wees nie,
behalwe om mekaar lief te hê” Romeine 13:8.

Ernest