Paulus skryf in 2 Korintiërs 11:24-25 van opofferinge wat hy moes maak,
ter wille van sy geloof.
Hy is male sonder tal in die tronk gegooi.
Hy is meer kere geslaan as wat hy kan onthou.
Dikwels het sy lewe aan ‘n draadjie gehang.
Vyf maal het die Jode hom laat gesel, met die gebruiklike 39 houe,
as gevolg van sy moeilikheid met die Jode.
Drie maal is hy met stokke toegetakel en het hy lyfstraf gekry,
as gevolg van sy moeilikheid met die Romeine.
Een keer is hy met klippe gegooi en vir die dood agtergelaat.
Drie keer het die skip waarop hy was gesink.
Eenkeer het hy ‘n hele dag en nag lank op die oopsee rondgedryf.

 

Dit lyk of Paulus moeilikheid was wat ‘n plek soek om te gebeur!
Tog het hy nie moeilikheid gesoek nie.
Hy het dit alles deurgemaak en verdra met een doel voor oë:
Om die goeie nuus van Jesus aan almal te vertel!

 

Ons beleef eintlik so min opoffering vir ons geloof.
Ons het dit so “gemaklik” om te glo.
Dalk is dit juis omdat ons opoffering vermy.
Ons bly stil wanneer ons moet praat.
Ons sit wanneer ons moet opstaan.
Ons is dikwels “under cover” gelowiges.
Ons word beleef as goeie mense,
maar mense weet nie noodwendig Wie ons volg nie.

 

Opregte geloof vra baie van jou!
Begin dit raaksien en staan op!
Richard Wurmbrand het gesê:
“Friendship with Jesus is costly. Faith alone saves,
but saving faith is never alone.
It is always accompanied by great sacrifices for Christ sake.”

 

Begin opoffer vir jou geloof!

 

Ernest