1 Kor. 15:10: “Maar deur die genade van God is ek
wat ek is. Sy genade aan my was nie tevergeefs nie;
inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal;
eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God
wat by my is.”

‘n Mens kan nooit iemand anders probeer wees nie.
Die lewe gaan jou uitvang. Probleem is dat baie mense
nie meer lekker weet wié hulle is nie. Hierdie bogenoemde
vers beteken geweldig baie vir elke mens se selfbeeld en
eiewaarde. Lees dit weer. Wat jy nou is as kind van die Here,
is jy deur die genade van die Here! Daarom moet jy juis nie
minderwaardig oor jouself dink nie. God het jou herskep om
die wêreld met die nuwe moontlikheid van lewe in jou te bedien.

Om jouself deur God se oë te sien is uiters belangrik.
Hoe kan jy minder van jouself dink as God, wat sy kosbaarste
opgeoffer het vir jou? Sy enigste Seun! Jy is ‘n splinternuwe en
baie spesiale jý! Jy is in Jesus, deur God se genade, wat Hy van
die begin af bedoel het jy moet wees! God het in Jesus ‘n gewone
mens geword om jou te kom herskep om die mens te wees wie
Hy wil hê jy moet wees.

Ontdek weer hoe spesiaal jy vir God is.
Omhels jou gawes, en die genade, en die seën waarmee God jou
so uniek en spesiaal maak.
Begin dit dan doelbewus uitleef. God het jou herskep om Hom
en mense te dien. Doen dit.

Brahms en sy vriende het geredeneer oor wat genialiteit is.
Hy het hulle oortuig met die woorde: “Die beste definisie van
genialiteit kry ons in die Bybel in Johannes 14:10:
“Die woorde wat Ek met julle praat, praat Ek nie uit my eie nie;
maar dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen.”
Brahms het aangedring: “Die ware genie kry alles by hierdie
oneindige Bron van wysheid en krag...Jesus was die wêreld se
topgenie omdat Hy geweet het waar sy Bron is. Enige genie
moet by daardie Bron diep teue gaan drink. Sonder God is ons
niks nie en kan ons niks doen nie.”

Jou selfbeeld word nie bepaal deur wat mense van jou dink nie,
maar wat God van jou dink! Luister na God se uitsprake oor jou
en gaan sien nou jouself deur God se oë.
Jy is só spesiaal!

Ernest